อยากเรียนดี…ดื่มน้ำสิ! ผลวิจัยพบ “การดื่มน้ำ” ทำให้คนเราฉลาดขึ้นได้จริงๆ

ร่างกายคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 60% น้ำจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานอย่างปกติและราบรื่น การดื่มน้ำในแต่ละวันไม่เพียงพอ ไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกคอแห้งเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองจนมีผลต่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย

หากวันไหนที่คุณรู้สึกว่าใช้สมองได้ไม่เต็มที่ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร คุณอาจกำลังอยู่ใน “ภาวะขาดน้ำ” ก็เป็นได้ เพราะผลวิจัยล่าสุดพบว่า การที่ร่างกายขาดน้ำแม้เล็กน้อย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสมองโดยตรง ทำให้สมองคิดคำนวนและตัดสนิใจได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แม้จะทราบกันมานานว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นดีต่อสุขภาพ แต่ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย (GIT) ได้ทำการศึกษาภาวะขาดน้ำแบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบว่าเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำในระดับใดจึงจะทำให้กระบวนการคิดและสั่งการของสมองเริ่มได้รับผลกระทบ

 

 

ผลวิจัยพบว่า –  การขาดน้ำแม้เพียง 2% ของร่างกาย หรือเทียบเท่ากับการเสียเหงื่อปริมาณ 1 ลิตร ก็เริ่มส่งผลเสียต่อการประมวลผลของสมองในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้ว แม้การขาดน้ำในระดับนี้จะไม่ทำให้คนเรารู้สึกกระหายน้ำเลยก็ตาม “ภาวะขาดน้ำ” ดังกล่าว ส่งผลเสียต่อกระบวนการสร้างสมาธิ และการประสานงานของระบบประสาทสั่งการที่ควบคุมให้ร่างกายเคลื่อนไหว

ผลการวิจัยนี้วิเคราะห์จาก ผลการศึกษาในอดีต 33 ชิ้น ซึ่งว่าด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างภาวะขาดน้ำกับประสิทธิภาพในการใช้สมอง โดยงานวิจัยทั้งหมดครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 416 คน ซึ่งการวิจัยล่าสุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนจำนวน 33 คน การทดสอบได้ให้กลุ่มตัวอย่างลองเล่นการ์ดเกมส์กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อย นั้นมีความผิดพลาดในการเล่นเกมส์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอถึง 12%

และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ขาดน้ำ กลับมาได้รับน้ำอย่างเพียงพอ ก็พบว่าพวกเขากลับมาเล่นเกมส์ได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดถึง 12% นี้อาจสร้างผลกระทบร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือ ยกน้ำขึ้นมาดื่มสะบ้าง เพราะวิธีง่ายๆแบบนี้นี่แหละ ที่ทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่จะถาโถมเข้ามาเพื่อให้เราแก้ปัญหาได้

ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่เครื่องชี้วัดที่ดีอย่างหนึ่งคือ สีของปัสสาวะ กล่าวคือ ถ้ายิ่งปัสสาวะของเรามีสีที่ขาวใส นั่นหมายความว่าร่างกายของเราได้รับน้ำอย่างเพียงพอ แต่ก็ไม่ต้องกระตือร้นกินน้ำเข้าไปมากมายในแต่ละวันเพื่อให้ปัสสาวะมีสีขาวใสในทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ แค่ปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนๆ นั่นก็แสดงว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเหมาะสมแล้วหล่ะ

สูตรการดื่มน้ำ – (น้ำหนักตัว(กก.) x 2.2 x 30) / 2 หน่วยที่ได้ออกมาเป็นมิลลิลิตรครับ เช่น หนัก 60 กก. เอาเข้าแทนค่าก็จะได้ ควรดื่มน้ำ (60 x 2.2 x 30) / 2 = 1980 มล. หรือประมาณ 10 แก้วต่อวัน ตามทฤษฎีแล้ว การดื่มน้ำที่เหมาะสมจะทำให้ ช่วยเพิ่มอัตราการรับรู้และการคิดกว่า 30%

source , source

14 E-book Flagfrog