โดมกักสารพิษ สถานที่สุดอันตราย ผลจากการทดสอบ ‘อาวุธนิวเคลียร์’ ในช่วงสงครามเย็น

 

Enewetak Atoll ออกเสียงว่า เอเนเวตักอะทอลล์ เกาะปะการังตามธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เดิมทีเกาะแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เมื่อสงครามสิ้นสุด รัฐบาลจึงตัดสินใจใช้เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ทดสอบอาวุธนิวเครียร์ เพื่อใช้ต่อสู้ในสงครามเย็น ตั้งแต่ปี 1948 ถึง 1958 รวมเวลาทั้งสิ้น 10 ปี มีการยิงหัวรบนิวเคลียร์ถึง 43 ครั้ง

หนึ่งในนั้นคือ “ไอวี่ไมค์” ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกที่สหรัฐฯ พัฒนาขึ้นได้สำเร็จ จนเกาะแห่งนี้ไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตอีกต่อไป

 

 

ต่อมาในปี 1972 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้ามาตรวจวัดสารปนเปื้อนบนเกาะ ซึ่งพบว่ามันมีจำนวนมหาศาล ซึ่งไม่อาจประเมินงบประมาณสำหรับการกำจัดกากกัมมันตรังสีปนเปื้อนจำนวน 111,000 ลูกบาศก์เมตรได้เลย รัฐบาลสหรัฐฯ จึงวางแผนสร้างหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วขนย้ายกากกัมมันตรังสีอันตรายเหล่านี้ไปทิ้งไว้ ก่อนสร้าง “Runit Dome” โดมคอนกรีตขนาดใหญ่หนา 18 นิ้วปิดไว้ด้านบนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษ จากนั้นรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้ามาเยียวยาด้านการเงินแก่คนในหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นการชดเชยมานับแต่นั้น

 

 

ทว่าในปี 2013 หน่วยงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้เข้ามาตรวจสอบเกาะเอเวเนตักอะทอลล์อีกครั้ง แล้วพบว่าโดมนี้เริ่มมีการชำรุดและมีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมา ทำให้นักอนุรักษ์กังวลว่าสารพิษเหล่านี้จะรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก (แต่ก็แปลกที่ยังมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันที่นี่เต็มไปหมด ผมเองก็งงว่าตอนนี้ยังมีสารพิษอยู่จริงหรือไม่) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์กันว่าหาก มีผู้เข้ามาจัดการของเสียอย่างจริงจังเกาะแห่งนี้จะปลอดภัยอีกครั้งในปี 2026

14 E-book Flagfrog