ครั้งหนึ่ง “จิ๋นซีฮ่องเต้” เคยสั่งให้เหล่าขุนนางตามหา “ยาอายุวัฒนะ” เพื่อความเป็นอมตะ

 

จิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) จักรพรรดิองค์แรกแห่งประเทศจีน  ผู้สั่งสร้างกำแพงเมืองจีน ผู้รวบรวมแผ่นดินชีนให้เป็นหนึ่งเดียว และยังเป็นผู้หมกมุ่นปรารถนาจะมีชีวิตเป็นอมตะ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานเล่าขานเท่านั้น เพราะนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความพยายามครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2017 นักโบราณคดีจีนได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา เกี่ยวกับแผ่นจารึกโบราณจำนวนกว่า 36,000 ชิ้น ซึ่งถูกพบในมณฑลหูหนานเมื่อปี 2002 ระบุเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ “ราชโองการ” ที่ให้ตามหา “ยาอมตะ” กินแล้วไม่แก่ไม่ตายของจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งรายงานส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “พวกเขาล้มเหลว”

 

 

นายจาง ชุนหลง นักวิจัยจากศูนย์โบราณคดีประจำมณฑลกล่าวว่า ราชโองขององค์จักรพรรดิไม่เพียงแพร่หลายในเขตเมือง แต่ยังได้เดินทางไปถึงชายแดน รวมถึงหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล และจากบันทึกเหล่านี้ ทำให้นักโบราณคดีพบว่า ขุนนางได้ทำการทดลองต่างๆ จนทำให้ประเทศจีนในตอนนั้นมีความรู้เรื่องการแพทย์ที่ซับซ้อนและพัฒนารูปแบบของยาขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้จิ๋นซีฮ่องเต้จะพยายามค้นหายาอายุวัฒนะเป็นการใหญ่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร แต่ก็มาสิ้นพระชนม์ลงเมื่อ 210 ปีก่อนคริสตกาล ในวัย 49 พรรษา โดยสุสานของพระองค์ที่เมืองซีอานได้ฝังกองทัพหุ่นทหารดินเผากว่า 8,000 ตัวเอาไว้ด้วย ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะครองอำนาจต่อไปตลอดกาล ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

source

14 E-book Flagfrog