“มดโถน้ำผึ้ง” (Honey Pot Ant) มดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก !

 

มดน้ำผึ้ง หรือ (Honey Pot Ant) ถือเป็นมดสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มวัย พวกมันสามารถกักเก็บน้ำผึ้ง ไว้ในท้องได้มากกว่าขนาดลำตัว ซึ่งมีขนาดพอ ๆ กับลูกองุ่นลูกหนึ่งเลยทีเดียว มีความยาวสูงสุดถึง 15 มิลลิเมตร ลักษณะเด่นของมันคือ มีขาและหนวดยาว มีหนวดแบบหักข้อศอก จำนวน 12 ปล้อง

สามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง รังของพวกมัน มีความลึกถึง 1.7 เมตร และมีความยาวกว่า 2.4 เมตร ถือเป็นรังที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับมดสายพันธุ์ทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และในบางหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบได้ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขานัน นครศรีธรรมราช

 

 

มดชนิดนี้ ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่รุกรานถิ่นฐานของสัตว์อื่นๆได้ร้ายแรงที่สุดในโลก มักล่าเหยื่อโดยการพ่นกรดออกมา บ่อยครั้งที่พวกมันรุกรานราชินีมดท้องถิ่น จนทำให้มดท้องถิ่นสูญพันธุ์ไป ที่น่ากลัวกว่านั้น ในบางประเทศพวกมันเข้าล่าปูน้ำจืดบางชนิดจนสูญพันธุ์มาแล้ว

สิ่งที่ทำให้มดชนิดนี้พิเศษกว่ามดทั่วไป คือ มดงานจะเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นถังเก็บน้ำหวาน เพื่อใช้เป็นเสบียงในเวลาฉุกเฉิน เมื่อมดงานเก็บน้ำหวานมาได้ พวกมันจะได้สิทธิ์พิเศษ ในการนั่งกินนอนกินไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆ อยู่แต่ภายในรัง และเมื่อมีมดที่ต้องการจะมาเบิกน้ำหวาน พวกมันก็อ้าปากแล้วบังคับลิ้นพิเศษที่อยู่ภายในท้อง ดันน้ำหวานออกมาให้มดที่มาเบิกนำน้ำหวานไปใช้งาน

และด้วยความหวานหอมนี้ ทำให้มดชนิดนี้กลายเป็นอาหารอันโอชะของชนเผ่าอะบอริจิน ชนเผ่าพื้นเมืองเจ้าของแผ่นดินทวีปออสเตรเลีย พวกเขากินมันประหนึ่งกำลังกินองุ่นเลยทีเดียว

อ่านต่อ – มดแพนด้า สายพันธุ์แมลงสุดแปลก มีสมญานามว่า “นักฆ่าวัว”

14 E-book Flagfrog