ขยะพลาสติก แพร่กระจายสู่ธรรมชาติ และกลับมาหาเราผ่านทาง “ยุง”

ภาพแมลงปอกำลังกินยุง

 

ยุง สัตว์ที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลก พวกมันมีวงจรชีวิตทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ไข่ 2.ลูกน้ำ 3.ตัวโม่ง และ ยุงโตเต็มไว ซึ่งทั้งสามวงจรก่อนที่จะโตเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา โดยที่อาหารของตัวอ่อนนั้นจะเป็น แบคทีเรีย โปรโตซัว ยีสต์ สาหร่าย และ พืชน้ำ รวมถึงพลาสติกที่มีขนาดเล็ก และนี่คือจุดเริ่มต้นของการปนเปื้อนที่น่ากลัวที่สุดในห่วงโซ่อาหาร

จากการศึกษาของทีมนักวิจัย University of Reading ในสหราชอาณาจักร พบว่า หลังลูกน้ำของยุงกินขยะพลาสติกจนเติบโตกลายเป็นยุงโตเต็มวัย พวกมันก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นอีกเช่นกัน ทั้ง นก กบ กิ้งก่า หรือ ปลาบางชนิด โดยที่สัตว์เหล่านี้ เป็นสัตว์ที่มนุษย์เราล่ามาประกอบอาหารทั้งสิ้น

นักวิทยาศาสตร์ ได้ทำการสุ่มตัวอย่างของลูกน้ำและยุงโตเต็มวัย จากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของพลาสติก และพบว่ามีการปนเปื้อนของพลาสติกในร่างกายของยุงทั้งสองช่วงอายุ อีกทั้งยังพบ พลาสติกปนเปื้อนในร่างกายของสัตว์ที่กินยุงเหล่านี้เข้าไปอีกด้วย ซึ่งตรงตามสมมติฐาน ก่อนการทดลองอย่างแม่นยำ

และจากผลการสำรวจใต้ทะเลที่ลึกที่สุดในโลก พบว่า สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 17% ต้องใช้ชีวิตร่วมกับขยะพลาสติกที่มนุษย์ทิ้งลงทะเล สัตว์บางตัวถูกพันด้วยถุงพลาสติก หรือเข้าไปติดอยู่ในขยะ ทำให้สัตว์น้ำ เช่น เต่า และ วาฬ ที่กินพลาสติกเข้าไปป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก

พลาสติกขนาดเล็ก (ไมโครพลาสติก) เหล่านี้เมื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้ว สามารถทำให้มนุษย์ที่บริโภคเข้าไปป่วยเป็นมะเร็งได้อีกด้วย เพราะพลาสติกคือสารก่อมะเร็งชั้นดี นั่นเองครับ

อ่านต่อ – (เกาะมรดกโลก) กำลังจมด้วยขยะพลาสติก!

source

14 E-book Flagfrog