นักวิจัยค้นพบ “อาณาจักรจอมปลวกโบราณ” ทั้งหมด 200 ล้านจอม อายุ 4,000 ปี

ทีมนักวิจัยด้านกีฏวิทยา จากมหาวิทยาลัยซัลฟอร์ด สหราชอาณาจักร ได้ตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสาร Current Biology ฉบับเดือน พ.ย. โดยระบุถึงการค้นพบอาณาจักรจอมปลวกโบราณขนาดใหญ่ ในพื้นที่แห้งแล้งของประเทศบราซิล ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าถึง

 

 

โดยจากการประเมินของทีมวิจัยคาดว่า น่าจะมีจอมปลวกอยู่ราว 200 ล้านจอม แต่ละจอมสูง 2.5 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 230,000 ตางรางกิโลเมต ซึ่งอาณาจักรจอมปลวกแห่งนี้ ทุกรังจะเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายใต้ดินที่สามารถทะลุถึงกันได้ จะเรียกว่าประเทศใต้ดินของปลวกก็ไม่ผิดอะไร

 

 

เมื่อนำจำนวนดินทั้งหมด ที่ปลวกนำมาสร้าง  นักวิจัยประเมิณว่า สามารถใช้สร้างมหาปีรามิดกีซาได้ถึง 4,000 แห่ง นับเป็นหนึ่งในการค้นพบทางชีววิทยาครั้งใหญ่ที่สุด สำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกแมลงสายพันธฺ์เดียว

และจากการเก็บตัวอย่างดินภายในจอมปลวกจำนวน 11 จอม ทำให้ทราบว่า จอมปลวกเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 700 ถึง 4,000 ปี นั่นหมายความว่า อาณาจักรจอมปลวกแห่งนี้ เป็นอาณาจักรปลวกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 

 

แม้ตอนนี้จะยังไม่ทราบชนิดของปลวกที่เป็นเจ้าของประติมากรรมดังกล่าว แต่นักวิจัยเชื่อว่าน่าจะเป็นปลวก ปลวกแอฟริกา (African termite) สายพันธุ์ Macrotermes bellicosus เพราะรังมีลักษณะตรงกับเอกลักษณ์ที่พวกมันชอบสร้าง

Fact – ภายในจอมปลวก จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนอยู่ภายใน ในตอนแรกจะถูกสร้างอยู่ใต้ดิน หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินก็จะปรากฏออกมา มีได้หลายรูปทรง ทรงกลวย ทรงแบน ทรงท้วมออกข้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะของสถาพแวดล้อม ถ้าที่ไหนอุดมสมบูรณ์ จอมปลวกก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

14 E-book Flagfrog