เจ๋งฝุดๆ! เซ็นเซอร์แบบติดฟัน (บันทึกทุกอย่างที่ผ่านเข้าปาก) เหมาะมากสำหรับคนไดเอต

ก่อนหน้านี้การติดตามปริมาณสารอาหารที่คนเราบริโภคเข้าไปมักต้องใช้อุปกรณ์สวมใส่ในปากที่ทำให้ผู้สวมใส่ทรมานไม่สบายปาก เช่น ฟันยาง ลวดขนาดใหญ่ และยังต้องเปลี่ยนบ่อยๆ แต่ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไป หลังจากนักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยทัฟส์ Tufts University ในรัฐแมสซาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา

 

 

อุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือเครื่องตรวจจับที่ประมวลผลได้ทันท่วงทีแบบเรียลไทม์ (real time) โดยอุปกรณ์นี้จะนำไปติดไว้ที่พื้นผิวของฟันบน ซึ่งจะสามารถติดตามเกี่ยวกับอาหารการกินที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ เซ็นเซอร์ที่ว่านี้จะตรวจสอบการกินอาหารบางประเภทรวมทั้งสามารถตรวจจับกลูโคส เกลือ และแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย ช่วยควบคุมเรื่องโภชนาการสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมการกินอาหารประเภทต่างๆ ได้ เพราะเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับสารอาหารเฉพาะอย่างและส่งผลการตรวจได้แบบต่อเนื่องตลอดเวลาย่อมทำให้การติดตามพฤติกรรมการกินทำได้แม่นยำกว่าการอาศัยการจำและจดบันทึก

อุปกรณ์ชนิดนี้มีขนาด 2×2 มิลลิเมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นกลางจะเป็นตัวดูดซับสารอาหารหรือสารเคมีที่เรียกว่าไบโอเรสพอนซีฟ (bioresponsive) ส่วนกรอบนอกเป็นทองคำทรงสี่เหลี่ยมเรียงกัน 2 ชั้น ทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศขนาดจิ๋วเพื่อรวบรวมและส่งคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย

 

 

ตัวเซ็นเซอร์นั้นมีคุณสมบัติในการเลือกดูดซับหรือสะท้อนกลับคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากอุปกรณ์ควบคุม ในภาวะปกติเซ็นเซอร์จะเลือกสะท้อนคลื่นวิทยุในย่านความถี่หนึ่ง แต่เมื่อหัวใจสำคัญของเซ็นเซอร์ซึ่งก็คือวัสดุ bioresponsive ตรวจพบสารเคมีเฉพาะอย่าง (ตามที่มันถูกออกแบบมาให้ตรวจจับ) มันจะตอบสนองและทำให้ตัวเซ็นเซอร์เปลี่ยนคุณสมบัติการสะท้อนคลื่นวิทยุต่างไปจากเดิม โดยเปลี่ยนไปสะท้อนคลื่นวิทยุในช่วงความถี่ใหม่ที่แตกต่างไปจากภาวะปกติ และดูดกลืนคลื่นในช่วงความถี่ที่มันเคยสะท้อนแต่เดิม

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการติดเซ็นเซอร์ลงบนฟันของผู้ใช้นั้นอาจไม่เหมาะสมในการใช้งานจริงมากนัก ทั้งเรื่องความยุ่งยากในการดูแลรักษา รวมทั้งความเสี่ยงที่เซ็นเซอร์อาจจะหลุดลงลำคอของผู้ใช้ แต่หากลองจินตนาการถึงการมีเซ็นเซอร์ลักษณะนี้ติดตั้งไว้กับฟันปลอม หรือติดตั้งคู่ไปกับเหล็กดัดฟัน ก็ดูจะไม่เกินความจริงที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อให้ใช้งานได้ในเวลาอันใกล้นี้

นักวิจัยคาดการณ์ว่าในอนาคตการพัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถตรวจจับและบันทึกสารอาหาร สารเคมี และสถานะสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค

อ้างอิง – sciencemag

14 E-book Flagfrog