หอเอนปิซา กำลังกลับมาตั้งตรง

ความ “เอียง” อันเป็นเอกลักษณ์ของ “หอเอนเมืองปิซา” กำลังหายไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งต้องขอบคุณเหล่า วิศกรและผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำหน้าที่บูรณะหอคอยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 

 

สำนักข่าวอิตาลี รายงาน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ด้วยความพยายามกว่า 17 ปีเต็ม ของ The tower Surveillance Group (กลุ่มเฝ้าระวังหอคอย) ทำให้มรดกโลกแห่งนี้ เคลื่อนกลับมาตั้งตรงราว 4 เซนติเมตร จนเทียบเท่าความเอียงในปี 1980

“สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือ การรักษาเสถียรภาพของหอคอยไว้ ซึ่งหากเราทำได้ หอคอยก็จะค่อย ๆ กลับมาตั้งตรงอย่างช้า ๆ”

โดยก่อนหน้านี้ หอเอนปิซา เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปเยี่ยมชมจนถึงชั้นบนสุดได้ แต่หลังจาก 1990 ก็ไม่อนุญาติให้คนขึ้นไปอีก เพื่อความปลอดภัย เพราะตอนนั้นเอียงลงมามากถึง 4.5 เมตร จากฐานตั้งตรง และหอเอนมีอายุ 640 ปีแล้ว

 

 

นักวิทยาศาสตร์จึงคำนวนว่า หากปล่อยให้เอียงอยู่แบบนี้ต่อไป หอเอนจะต้องถล่มลงมาในปี 2200 อย่างแน่นอน เพราะทุก ๆ 20 ปี หอเอนจะเอียงลงมา 1 นิ้ว (นับจากวันที่สร้างเสร็จ 1372) ซึ่งทำให้การกลับมาตั้งตรงครั้งนี้เป็นข่าวดีมาก ๆ

 

 

จุดเริ่มต้นการบูรณะครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1993 ทีมงานบูรณะได้นำแท่งตะกั่วหนัก 900 ตัน ไปหนุนโครงสร้างทางด้านเหนือของหอเอนไว้ เพื่อถ่วงน้ำหนักให้สมดุล โดยใช้เวลาบูรณะจนถึงปี 2001 ซึ่งระยะเวลา 8 ปี ทำให้ตั้งตรงขึ้น 40 ซม.

ซึ่ง 17 ปีต่อมา (2001 – 2018) ผลจากการบูรณะในครั้งแรก (อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง) สามารถช่วยให้ตั้งตรงขึ้นได้อีก 4 ซม. ตามข้อมูลที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับ

สรุป – การบูรณะ 1993-2001 ทำให้กลับมาตั้งตรงขึ้น 40 ซม. หลังจากนั้นก็เฝ้าระวังอีก 17 ปี ก็พบว่า ตั้งขึ้นมาอีก 4 ซม. เมื่อนำมาบวกกันก็เท่ากับ ตั้งตรงขึ้นมาทั้งสิ้น 44 ซม. นั่นเองครับ

14 E-book Flagfrog