นกพิราบ…ส่งสารให้ถูกต้องได้อย่างไร? นั่นเป็นเพราะ “ปาก” ของมันนั่นเอง!

ผมว่าทุกคนคงเคยสงสัยเหมือนกับผม เวลาดูหนังจีนกำลังภาย จะมีนกพิราบส่งสาร บินไปบินมา ทันใดนั้น…เอ๊ะ!ศิษย์พี่ นั่นพิราบส่งสารของบู๊ตึ้ง ศิษย์พี่: ข้าเห็นแล้ว! กระโดดจับนึกพิราบทันทีไม่รีรอ หรือบางทีบินมาเกาะบ่าเลยก็มี อะไรจะส่งถึงที่ขนาดนั้น คนดูอย่างเราๆจึงเกิดคำถามขึ้นมาในใจทันทีว่า “นกพิราบมันรู้ได้ไงว่าต้องไปส่งที่ไหน กับใคร แล้วมันไม่หลงบ้างหรอ?”

นกพิราบสื่อสาร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Columba livia เนื่องจากนกพิราบนั้นมีสัญชาตญาณในการจำทิศทางบินกลับถิ่นกำเนิด (รังเกิด) โดยมันจะมีเหล็กออกไซด์ในเซลล์ ที่จะงอยปากซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศคอยบอกทิศทาง โดยกลางวันมันจะใช้แสงอาทิศนำทางแต่เมื่อตกกลางคืนมันจะใช้เข็มทิศที่จะงอยปากแทน และจมูกของมันยังดีมากๆสามารถใช้หาเส้นทางได้ด้วยเช่นกัน

รวมทั้งยังสามารถบินได้เป็นระยะทางไกลๆโดยไม่ต้องหยุดพักระหว่างทางจึงทำให้มีผู้สนใจศึกษาจนสามารถปรับแต่งพฤติกรรมนี้ด้วยการคัดเลือกพันธุ์เลี้ยงบำรุงและฝึกฝน เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยส่งข่าวสารกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ ดังนั้นนกพิราบที่จะใช้ส่งข่าวสารจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกหัดเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุถึงเกณฑ์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการทำงาน

จากเนื้อหาเห็นได้ชัดว่านกพิราบสื่อสารจะสามารถส่งสารไปยังจุดหมายได้จริง แต่จุดหมายนั้นจะต้องเป็นบ้านของมัน หรือที่ๆมันเคยกินอาหารและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ถ้าหากเราจะใช้พิราบสื่อสาร เราก็ต้องเอาติดตัวไปด้วย แต่จะส่งไปได้แค่ที่ๆมันจากมาเท่านั้น ส่วนเรื่องศิษย์พี่จากบู๊ตึ๊งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น เพราะพิราบส่งมาจากสำนักบู๊ตึ๊งซึ่งเป็นบ้านของมัน มันจะมาหาศิษย์พี่ได้เยี้ยงไร!

ที่มา – board.postjung