งานวิจัยจากมูลนิธิหัวใจ พบว่า การดื่มกาแฟ 25 แก้วต่อวัน ไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจ

งานวิจัยชิ้นใหม่จากมูลนิธิหัวใจประจำประเทศอังกฤษพบว่า “การดื่มการแฟเยอะ” ไม่ได้เป็นภัยต่อหัวใจอย่างที่เราเคยเข้าใจ เพราะคนเราสามารถดื่มได้มากสุดถึง 25 แก้วต่อวัน โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดอันตราย สวนทางกับงานวิจัยชิ้นก่อนหน้านี้ที่ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟมากเกินไปอาจทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว

นักวิทยาศาสตร์จาก Queen Mary University of London ที่ทำการวิจัยครั้งนี้บอกว่า การดื่มกาแฟวันละ 5 แก้วหรือมากถึง 25 แก้วต่อวัน ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อหลอดเลือดแดงไปมากกว่าการดื่มวันละนิดวันละหน่อยเลย

งานวิจัยชิ้นนี้มีผู้เข้าร่วมการทดลองมากกว่า 8,000 คนทั่วสหราชอาณาจักร โดยนักวิจัยได้ทำการแบ่งคนทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 1 แก้วต่อวัน กลุ่มที่สองคือคนที่ดื่ม 1-3 แก้วต่อวัน และกลุ่มสุดท้ายที่ดื่มมากกว่า 3 แก้วต่อวัน

หลังจากเก็บข้อมูล นักวิจัยพบว่า แม้แต่คนที่ดื่มวันละ 25 แก้ว ก็ไม่มีแนวโน้มที่หลอดเลือดแดงจะแข็งตัวกว่าคนที่ดื่มน้อยกว่าวันละ 1 แก้ว ซึ่งผิดจากงานวิจัยชิ้นก่อนหน้านี้ที่ชี้ให้เห็นว่ากาแฟทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว หากดื่มมากเกินไป (ไม่ได้ระบุจำนวน) เพราะจะทำให้หัวใจทำงานหนัก และเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนเข้ารับการการสแกนหัวใจด้วยเครื่อง MRI (ตรวจวัดคลื่นชีพจร) และผลลัพธ์ก็ยังออกมาคงเดิมแม้จะพิจารณาร่วมกับปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น อายุ น้ำหนัก และการสูบบุหรี่ แล้วก็ตาม

“แม้กาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก แต่ตามรายงานต่าง ๆ อาจทำให้ผู้คนไม่ชอบมันไปเลย ในขณะที่เราไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในงานวิจัยของเราได้ แต่งานวิจัยของเราก็ชี้ให้เห็นว่า กาแฟไม่ได้ส่งผลเสียต่อหลอดเลือดแดงอย่างที่งานวิจัยก่อนหน้านี้ระบุไว้”

“แม้ว่าการวิจัยของเราจะรวมคนที่ดื่มได้มากถึง 25 แก้วต่อวันไว้ด้วย แต่ปริมาณเฉลี่ยของกลุ่มที่ดื่มกาแฟมากที่สุดคือ 5 แก้วต่อวัน เราต้องการศึกษาคนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดให้มากขึ้น เพื่อให้เราสามารถช่วยแนะนำปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยได้” – ดร. Kenneth Fung หัวหน้าผู้ทำการวิจัยกล่าว  

Fact ในอดีต เนื่องจากประเทศบราซิลไม่มีเงินที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี 1932 ที่จัดขึ้นในลอสแอนเจลิสได้ พวกเขาจึงส่งนักกีฬาขึ้นเรือไปพร้อมกาแฟและขายมันตลอดทางเพื่อนำเงินมาใช้ในการเดินทาง จนสามารถไปแข่งขันได้ในที่สุด

Fact 2 – ตำนานการค้นพบกาแฟที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือ คาลดี เด็กเลี้ยงชาวเอธิโอเปียในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 เค้าได้สังเกตเห็น แกะ ตัวหนึ่งในฝูงที่ได้ทานผลไม้สุกสีแดง มีอาการคึกคัก กระปรี้กะเปร่า เมื่อได้ลองนำมาทานก็ปรากฏว่าเกิดความรู้สึกแบบเดียวกัน และนั่นก็คือจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์กาแฟ