นักวิจัยพบ การแสดงออกอย่างน้อย “9 เพศ” ในสมองมนุษย์

แม้โลกจะแยกเพศโดยกำเนิดของมนุษย์เราเป็นชายและหญิง แต่เมื่อเติบโตขึ้น ความเป็น “เพศแต่กำเนิด” ก็ไม่อาจไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดเพศของแต่ละคนได้

ภาพการจัดแบ่งอัตลักษณ์ทางเพศ เป็น 6 กุล่ม

บทความใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cerebral Cortex ระบุว่า ในสมองของมนุษย์เรา สามารถแสดงออกได้ถึง “9 เพศ” โดยเป็นการวิจัยจากชุดข้อมูลที่ประกอบด้วย กลุ่มหลากหลายทางเพศ โดยมีทั้งผู้ที่มีเพศแต่กำเนิดคือชายและหญิง รวมทั้งผู้ผ่าตัดแปลงเพศทั้งชายและหญิง

Daniloo Bzdok รองศาสตราจารย์ด้านชีวการแพทย์จาก McGill University ประเทศแคนาดา กล่าวว่า เป้าหมายของการวิจัยนี้ คือแสดงให้เห็นถึงภาพกว้างของวิธีการคิดของสมอง ต่อความสามารถในการนำเสนอหลักฐาน เกี่ยวกับมุมมองด้านกลับของวิธีคิดทางเพศที่เข้มงวด

การศึกษา จะใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม จะถูกวัดจากโปรไฟล์ ที่ครอบคลุมลักษณะพฤติกรรมทางเพศ

ภาพ เครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ

จากนั้นอัลกอริธึมได้ทำการเรียนรู้รูปแบบทั้งหมด และได้ระบุลักษณะการแสดงออกทางเพศ “อย่างน้อย 9 เพศ” หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง แต่ละบุคคลที่เข้ารับการศึกษา สามารถแสดงออกได้ 1 ใน 9 เพศ หรือ แสดงออกตามการผันเปลี่ยนของสมอง

Bzdok กล่าวว่า การค้นพบนี้มีผลกระทบที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนความยุติธรรมต่อความหลากหลายทางเพศ และการหลอมรวมของแคนาดากับประเทศอื่น ๆ โดยการสร้างความตระหนักรู้ จากมุมมองชีวภาพ จะทำให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ที่ระบุตัวตนชาย-หญิง โดยมองถึงการอยู่ร่วมกัน มากกว่าที่จะเลือกปฏิบัติ

สรุป – ทีมวิจัยต้องการสร้างชุดข้อมูลที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ โดยมีผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคทางสังคมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

Fact – มีการศึกษาในปี 2011 เกี่ยวกับผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน 45,000 คน ตลอด 11 ปี พบว่า คนขับที่เป็นผู้หญิง จะได้รับบาดเจ็บมากกว่า คนขับที่เป็นผู้ชาย เนื่องจาก ระบบความปลอดภัยของรถ ทั้งการวางตำแหน่งพนักพิงศรีษะ และตำแหน่งที่นั่ง ล้วนออกแบบมาเพื่อผู้ชาย ซึ่งผู้หญิงที่มีขนาดร่างกายเล็กกว่าและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่า จะได้รับบาดเจ็บมากกว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ – นักวิจัยเชื่อ “การรักหรือชื่นชอบเพศเดียวกัน” เป็นภาวะปกติที่ฝังอยู่ใน DNA ของสัตว์หลายชนิด