ABOUT

Flagfrog เราไม่ใช่นักเขียน แต่เราเป็นนักเล่า ซึ่งเราชอบเล่า โดยใช้การเขียน เน้นเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเรื่องแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก ถ่ายทอดด้วยความตั้งใจที่อยากให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด บอกเล่าสาระด้วยเทคนิค เกรียนนิด ๆ ฮาหน่อย ๆ อ่านแล้วจะได้จำ เพราะเราเชื่อว่า “ความรู้ คือที่สุดของ ความเซ็กซี่”

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านได้รับข้อมูลจากการนำเสนอของเราไป ท่านจะนำพลังงานที่ได้ไปบอกเล่าแก่คนอื่น ๆ และใช้มันใช้มันเพื่อก้าวไปถึงจุดหมายของท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้าง


Flag เปรียบเสมือนเป้าหมาย Frog เปรียบเสมือนทุกคนเป็นกบ เราต้องการให้ชื่อของเราสื่อถึง เมื่อทุกคนได้รับข้อมูลความรู้ของเราจะช่วยให้ทุกคนสามารถกระโดดไปยังเป้าหมายที่ทุกคนวางไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น หรือก้าวกระโดดข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดั่งใจ (เพราะความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ) ดังเช่นสโลแกนของเราที่ตั้งเอาไว้ว่า “be the Frog jump to the Flag” ครับ