งานวิจัยระบุ “แมวจำชื่อของตัวเองได้” ถึงจะดูเหมือนมันไม่สนใจก็ตาม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 สำนักข่าว SlashGear รายงานว่า แมวจำชื่อของตัวเองได้อย่างแน่นอน หลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยกับแมวบ้านทั่วไป และแมวจากคาเฟ่แมว

ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับแมวออกมา 2 ฉบับ โดย อัตสึโกะ ไซโตะ (Atsuto Saito) และ คาซูทากะ ชิโนซูกะ (Kazutaka Shinozuka) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดจำเสียงของเจ้าของแมวและการแยกแยะชื่อของพวกมันจากคำอื่น ๆ

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นแรกชี้ว่า แมวส่วนใหญ่มักตอบสนองต่อเสียงมนุษย์โดยการปรับพฤติกรรม เช่น การเคลื่อนไหวของหูและศีรษะ ไม่ใช่พฤติกรรมการสื่อสาร เช่น การเปล่งเสียงและการเคลื่อนไหวหาง

งานวิจัยทำการทดสอบโดยการเรียกชื่อแมวหลาย ๆ ครั้งจากเจ้าของและคนแปลกหน้า จากนั้นก็ให้เจ้าของเรียกอีกครั้ง การทดสอบเหล่านี้แสดงถึงการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อการเรียกชื่อจากเจ้าของ, การตอบสนองอย่างเงียบ ๆ เมื่อถูกเรียกโดยคนแปลกหน้า และการตอบสนองแบบกลับเมื่อเจ้าของเรียกชื่ออีกครั้ง

ในการทดสอบของงานวิจัยชิ้นที่ 2 เป็นการพูดคำนามอื่น ๆ ที่มีความใกล้เคียงกับชื่อของแมว รวมถึงมีการเรียกชื่อแมวตัวอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับตัวที่ถูกทดสอบด้วย

นักวิจัยพบว่าแมวสามารถแยกแยะคำพูดของมนุษย์ตามความแตกต่างทางสัทศาสตร์ได้ ซึ่งชี้ว่าการเลือกปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการสอนแต่อย่างใด แต่เป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างมนุษย์และแมวตามธรรมชาติอยู่แล้ว

นี่จึงสรุปได้อย่างง่าย ๆ ว่าแมวรู้จักชื่อตัวเอง และพวกมันก็มีวิธีตอบรับในแบบของมันที่มนุษย์มองไม่ออกนั่นเองครับ

Fact งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของชิโนซูกะที่ศึกษาเกี่ยวกับแมวเช่นกัน ชี้ว่า แมวชื่นชอบดนตรีคลาสสิค มากกว่าดนตรีประเภทอื่น ๆ

อ่านต่อ – วิจัยจนมั่นใจว่า “แมวไม่ใช่สัตว์เย็นชา และพวกมันสนใจเจ้าของตัวเองจริง ๆ นะ”