วิจัยจนมั่นใจว่า “แมวไม่ใช่สัตว์เย็นชา และพวกมันสนใจเจ้าของตัวเองจริง ๆ นะ”

แม้ว่าบางครั้งแมวอาจจะห่างเหิน ดูสนใจแต่ตัวเอง และไม่เป็นมิตรอยู่บ้าง แต่งานวิจัยชิ้นใหม่จาก Oregon State University สหรัฐอเมริกา พบว่าแท้จริงแล้ว “พวกมันสนใจเจ้าของอย่างพวกเราจริง ๆ นะ”

วันที่ 23 กันยายน 2019 สำนักข่าว Cnet รายงานว่า ทีมวิจัยได้ทำการทดลอง 3 ขั้นตอน

  1. ให้แมวและเจ้าของเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันเป็นเวลา 2 นาที
  2. แยกพวกเขาออกจากกันเป็นเวลา 2 นาที
  3. ให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง 2 นาทีเหมือนเดิม

งานวิจัยชิ้นนี้เน้นไปที่ พฤติกรรมของแมวในขั้นตอนที่ 3 เพื่อหารูปแบบของความผูกพันของมัน ซึ่งเป็นการใช้เกณฑ์แบบเดียวกันกับที่ใช้ประเมินสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ ในงานวิจัยก่อนหน้านี้

 

จากการใช้ ลูกแมว 70 ตัว และแมวโตอีก 38 ตัว แต่ผลลัพธ์ทั้งสองกลุ่มก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยมี “ความผูกผันอย่างแน่นแฟ้น” กับเจ้าของอยู่ที่ 63.3% ในขณะที่อีก 35.7% จะมี “ความผูกพันที่เชื่อถือไม่ได้” กับเจ้าของ

“แมวที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับเจ้าของ จะมีความเครียดน้อยลง และพวกมันจะสร้างความสมดุลระหว่างความสนใจกับเจ้าของและสิ่งรอบข้าง ปัจจัยที่กำหนดความผูกพันระหว่างแมวกับเจ้าของ มาจากความสัมพันธ์ในช่วงต้นของการเลี้ยงดู รวมทั้งปัจจัยอย่างอารมณ์และลักษณะนิสัยที่สืบทอดมาทางสายเลือดของแมว

ซึ่งเมื่อความผูกพันเกิดขึ้นแล้ว มันจะคงอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง” – คริสทิน ไวเทล นักวิจัยของมหาวิทยาลัย กล่าว

ปล.คำว่า ความผูกพันที่เชื่อถือไม่ได้ หมายถึง สนใจบ้างไม่สนใจบ้าง ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์นั้น ๆ อย่างเช่น อ้อนขออาหาร หรือทำตัวน่ารักเวลาอยากได้รับความสนใจ

Fact – วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันแมวโลก” (World Cat Day) เพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าเหมียวที่เป็นทั้งเพื่อนคู่ใจ และยังเป็นผู้ช่วยกำจัดหนูมาแต่โบราณกาล

อ่านต่อ – นักโบราณคดีพบ “มัมมี่แมว” อายุ 4,000 ปี ในสุสานที่ไม่เคยเปิดมาก่อน