“คาวาอีเจี้ยน” (Kawah Ijen) สถานที่แห่งเดียวในโลก ที่มีลาวาและเปลวเพลิงเป็น “สีน้ำเงิน”

“ภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยน” (Kawah Ijen) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกบนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นภูเขาไฟรูปกรวย สูง 2,600 เมตร ก่อตัวขึ้นเมื่อราว 50,000 ปีก่อน โดย “ลาวาสีน้ำเงิน” ที่ทุกคนเห็นอยู่นั้น แท้จริงมันคือ “สารกำมะถัน” ที่หลอมเหลวและไหลลงมาตามความลาดชันของภูเขาจนดูเหมือนลาวา

โอลิเวียร์ กรูนน์ไวด์ ช่างภาพชาวฝรั่งเศส ได้ถ่ายภาพและศึกษาความสวยงามนี้ โดยอธิบายกระบวนการลาวาสีน้ำเงินนี้ว่าเกิดจาก : สารกำมะถันที่มีความร้อนสูง (600°C) ถูกดันออกมาจากรอยแตกของปล่องภูเขาไฟ – และเมื่อกำมะถันสัมผัสกับออกซิเจน – ทำให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นเปลวเพลิงสีน้ำเงินลุกโชน (สูง 5 เมตร) – ทั้งนี้ สารกำมะถันที่ถูกดันออกมานั้นมีปริมาณมากจนรวมตัวกันและล้นทะลักออกมาราวกับเป็นลาวานั่นเอง” ซึ่งเปลวไฟสีน้ำเงินนี้ จะสามารถสังเกตเห็นได้ในตอนกลางคืนเท่านั้น

นอกจากลาวาสีน้ำเงินแล้ว ที่ปล่องภูเขาไฟคาวาอีเจี้ยนยังมีทะเลสาบที่เต็มไปด้วยสารไฮโดรคลอริก ที่ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่มีความเป็นกรดสูงที่สุดในโลกวัดค่า pH = 0.5 (ค่า pH คือค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบส แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลาง)

และแม้จะสวยงาม แต่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากสารกำมะถันที่ปล่อยออกมาจำนวนมาก มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง อาจทำให้ผิวไหม้ เหยื่อบุตาอักเสบ และเนื่องจากเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารพิษนี้ผ่านระบบทางเดินหายใจได้ อาจเกิดการระคายเคืองต่อจมูกและคอ ส่งผลให้มีอาการไอ หายใจลำบาก หลอดลมตีบแคบ ในระยะยาวมันจะทำลายหลอดลมและเนื้อเยื่อปอด จนเกิดอาการหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบเรื้อรังได้

ซึ่งแน่นอนว่าความอันตรายเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่สวมเครื่องป้องกันอย่างดี แต่สารพิษเหล่านี้ส่งผลต่อคนงานเหมืองแร่ที่ทำงานสกัดหินกำมะถันจากภูเขาไฟลูกนี้ เนื่องจากพวกเขามีรายได้น้อยและมีทางเลือกไม่มากนักในการหารายได้ นั่นจึงทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นต้องทำงานเหมืองแร่โดยที่มีชุดและเครื่องป้องกันไม่ดีพอ เป็นผลให้คนงานส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคร้ายในระยะยาว

Fact – รู้หรือไม่..โลกเรามี “ภูเขาไฟน้ำแข็ง” (Ice Volcano) ด้วยนะ ซึ่งมันไม่ใช่ภูเขาไฟตามนิยามทางธรณีวิทยาจริง ๆ แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากกองน้ำแข็งทรงกรวยขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายภูเขาและสามารถปะทุได้ด้วย แต่สิ่งที่ปะทุออกมาไม่ใช่ลาวา แต่เป็นเกล็ดน้ำแข็งละเอียดคล้ายกับน้ำปั่น