เอธิโอเปีย ทำสำเร็จ ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้น ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง !!!

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2019 ประเทศเอธิโอเปีย (ทวีปแอฟริกา) ได้ประกาศถึงความสำเร็จที่สามารถสร้างสถิติปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 350 ล้านต้น ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้คนทั่วประเทศ (ในพื้นที่กว่า 1,000 แห่ง) หลังจากพื้นที่ป่าทั่วประเทศลดเหลือเพียง 4% จาก 35% ภายในเวลาเพียง 100 ปี ทุกคนจึงพร้อมใจกันลุกขึ้นมาทำจนสำเร็จ

โดยโครงการนี้มีชื่อว่า Green Legacy เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสีเขียวของนายกรัฐมนตรี อาบีย์ อาเหม็ด (Abiy Ahmed) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกต้นไม้และใช้เวลาว่างกับต้นไม้มากขึ้น เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปัญหาความแห้งแล้งทั่วประเทศ

การร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ยังสามารถทำลายสถิติที่อาสาสมัครชาวอินเดีย 800,000 คน ช่วยกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศมากกว่า 50 ล้านต้น เมื่อปี 2016 ได้อีกด้วย

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 29 นายกตั้งเป้าหมายไว้ที่ 150 ล้านต้น แต่เมื่อครบกำหนด 12 ชั่วโมง ก็สามารถทำได้เกินเป้าไปมาก ซึ่งก็คือ 353,633,660 ต้น และเป้าหมายต่อไปของโครงการคือ การปลูกต้นไม้ 4,000 ล้านต้น ให้ทันก่อนที่หน้าฝนจะหมดลง

Fact – เอธิโอเปียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของแอฟริกา มีประชากรราว 100 ล้านคน ซึ่งเมื่อ 10 ปีก่อน ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 170 จาก 177 ของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก แต่เมื่อกลับมาดูตอนนี้ เอธิโอเปีย ได้รับสมญานามว่าเป็น China of Africa เพราะการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และไร้ซึ่งปัญหาเงินเฟ้อ สงคราม และคอรัปชั่น อย่างที่เคยเป็นมา

Fact 2 – ต้นไม้ 1 ต้น สามารถผลิตก๊าสออกซิเจน ที่เพียงพอต่อมนุษย์ 2 คน/ปี และยังช่วยดูดซับสารพิษและดักจับฝุ่นหลายชนิดได้มากกว่า 1.4 กิโลกรัม/ปี