ไขอักขระที่ซ่อนอยู่ในตำราแพทย์ อายุนับพันปี! (จารึกโดยหมอของเหล่ากลาดิเอเตอร์)

เมื่อวันที่ 3 เมษยน 61 ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้เผยถึงโปรเจคในความพยายามที่จะไขอักขระที่ซ่อนอยู่ในตำราแพทย์อายุ 1,000 ปีของแพทย์ชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ในยุคจักรวรรดิโรมันที่รู้จักกันในชื่อ เกเลน แห่ง เพอร์กามอน ชายที่ถูกยกย่องให้เป็น บิดาแห่งเภสัชกรรม (เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาบาดแผลและผ่าตัดและยังมีความสามารถในการปรุงยาหลายขนาน)

 

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้รังสีเอกซ์ ตรวจสอบร่องรอยหมึกเพื่อถอดรหัสจนพบข้อความสำคัญดั้งเดิมที่ซ่อนอยู่เป็นครั้งแรก โดยข้อความที่พบนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้นำไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับการแพทย์โบราณมากมายหลายเล่ม โดยข้อความที่ปรากฏออกมานั้นจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคในอดีต เพื่อนำไปบันทึกไว้ในข้อมูลประวัติศาสตร์ ของโรคบางโรคที่ขาดหายไปหรือไม่ได้รับการจดบันทึกอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้โรคเหล่านั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อีก

(Galen of Pergamon) – เกเลน เป็นแพทย์ของจักรพรรดิโรมันและแพทย์ผู้รักษาเหล่านักสู้กลาดิเอเตอร์ ตำราของเกเลนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อวิทยาการและการแพทย์ฝั่งตะวันตก โดยคัมภีร์เภสัชกรรมชิ้นเลื่องชื่อของเขาคือ “Mixted and Powers of Simple Drugs”

 

 

เกเลน เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แรกๆ ที่กล้าผ่าตัดในบริเวณที่ไม่มีใครกล้าทำ เช่น การผ่าตัดสมองหรือดวงตา ซึ่งแม้กระทั่งหลังจากยุคกาเลนเป็นเวลากว่าสองพันปีก็ไม่มีใครกล้าทำเช่นเขา ในการผ่าตัดต้อกระจก กาเลนได้ใส่เครื่องมือลักษณะคล้ายเข็มเข้าไปในหลังเลนส์ตา แล้วจึงดึงเครื่องมือไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพื่อเอาต้อกระจกออก การดึงเครื่องมือไถลไปแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ตาบอดถาวรได้

โดยบันทึกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ คือ 1 ในบันทึกจำนวนมาก (ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด แต่เยอะโคตรๆ) ที่ได้เสียหายไปจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในวิหารแห่งความสงบ (Temple of Peace) ไฟเพลิงได้ทำลายงานเขียนสำคัญหลายๆเล่ม ที่แต่ละเล่มถูกเขียนขึ้นโดยเสมียนกว่า 12 คน

มีการคาดการณ์ว่า หากสมุดบันทึกเหล่านั้นไม่ได้ถูกเพลิงไหม้ทำลายไป มนุษย์ในอดีตยุคนั้น จะมีค่าเฉลี่ยอายุที่มากขึ้น อย่างแน่นอน (เพราะเมื่อก่อนตายกันง่ายมาก ใครโดนคมดาบมา แล้วดาบนั้นมีสนิมก็เป็นบาดทะยักตาย ใครเป็นไข้หวัดแต่ไม่ได้ทานยาก็ตาย)