Google พัฒนา AI ที่สามารถวิวัฒนาการความรู้ของตัวเองได้แล้ว

สักวันหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ อาจไม่ใช่คำกล่าวเลื่อนลอย เพราะล่าสุดดูเหมือนกูเกิล (Google) ได้พัฒนา AI ให้สามารถวิวัฒนาการความรู้ของตัวเองได้แล้ว

AutoML

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2020 ข้อมูลจากเว็บไซต์ iflscience กล่าวถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning – ML เดี๋ยวผมจะขอใช้ตัวย่อแทนละกัน) ซึ่งเป็นอัลกอริธึมรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการปรับแต่งกิจกรรมต่าง ๆ ของ AI ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ง่าย ๆ คือพวกมันใช้พัฒนาความสามารถของ AI นั่นแหละครับ แต่ข้อจำกัดที่สำคัญของ ML แบบปกติ คือการเรียนรู้ของ AI จะต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาให้ AI เรียนรู้สิ่งใหม่ และในแง่ของการนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ แล้ว อาจเกิดสิ่งที่เรียกว่า “อคติจากมนุษย์” (Human biases) เพราะผู้ป้อนข้อมูลอาจเลือกข้อมูลที่ไม่เป็นกลาง ทำให้การทำงานของ AI เกิดความคลาดเคลื่อนและแม่นยำลดลง

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดและอคติของข้อมูล นักวิจัยจากกูเกิล (ใช่แล้วครับ Google เจ้าของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลยอดนิยมนั่นแหละ) จึงคิดค้น ML แบบใหม่ เรียกว่า AutoML หากแปลตรงตัวก็หมายถึงการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้ AI สามารถค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง และมีประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น ลดระยะเวลาในการพัฒนา, ลดอคติจากมนุษย์ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนา AI ใหม่ ๆ ได้พร้อมกัน เป็นต้น

AutoML

แน่นอนว่าทางกูเกิลได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับ โดยงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ arXiv รายละเอียดระบุว่า นักวิจัยถอดแบบวิวัฒนาการของชาล์ส ดาร์วิน (Charles Darwin) เช่น การคัดสรรตามธรรมชาติ มาใช้พัฒนาความสามารถของ AI จากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์จนกระทั่งได้อัลกอริธึมที่เหมาะสมกับงาน

การทดสอบด่านแรกของ AI คือการจดจำใบหน้า (Facial recognition) ปรากฏว่านักวิจัยตรวจพบการเรียนรู้ความผิดพลาด และพบการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมความถูกต้องของ AI หากข้อมูลใดที่ไม่ตอบโจทย์ได้ก็จะถูกคัดออกไป จนสุดท้าย AI ได้อัลกอริธึมที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ใบหน้าทั้งสิ้น 100 รายการ หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพแล้วอาจกล่าวได้ว่าความสามารถของ AutoML ถือว่าใกล้เคียงกับโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ครับ

AutoML

สรุป – นี่ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความสามารถในการค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง ช่วยร่นระยะเวลาในการพัฒนาในทุกขั้นตอน นอกจากนี้นักวิจัยจากกูเกิลได้เตรียมพัฒนา AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อค้นคว้าและพัฒนาหลักการของ AutoML เพิ่มเติมอีกด้วยครับ

Fact – โครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) คือหนึ่งในกระบวนการพัฒนาความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบเคียงกับเซลล์ประสาทของมนุษย์ เปรียบเสมือนว่ามันมีความคิดเป็นของตนเองในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ