นึกว่าเป็นเรื่องแต่ง-นักโบราณค้นพบ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” ใต้พีระมิด 9 ฐาน ของชาวมายา

คณะนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเม็กซิโก ค้นพบว่าใต้พีระมิด “คูคูลคาน” (Kukulkan) มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ โดยมีความกว้างถึง 35 เมตร ยาว 25 เมตร และลึกประมาณ 20 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งการค้นพบเกิดจากการใช้เทคโนโลยี LiDAR 3D สแกนรอบพื้นที่ จากนั้นจึงพบทางเข้าลับในภายหลัง (โดยพีระมิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยชาวมายา “ชีเชนอิตซา” Chichen Itza ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ)

พวกเขาเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “ซีโนเต” (Cenote) ที่มีความหมายว่า “บ่อน้ำ”

นักโบราณคดีเชื่อว่าชาวมายาน่าจะสร้างพีระมิดคูคูลคานขึ้นเพื่อทับบ่อน้ำแห่งนี้ เพราะจากความเชื่อทางศาสนาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ รอบพีระมิด ทำให้ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในการทำพิธีกรรมบูชายัญ ด้วยความลึกของหลุมบวกกับกระแสน้ำใต้ดิน ทำให้เมื่อโยนสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นจะจมหายไปในพริบตา ชาวมายาในสมัยนั้นจึงเข้าใจว่าเทพเจ้าได้รับเอาร่างของผู้ที่เป็นเครื่องสังเวยไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

และห่างจากตัวพีระมิดออกไปประมาณ 500 เมตร ทีมงานยังขุดพบโครงกระดูกมนุษย์อีกอย่างน้อย 127 ร่าง ในบ่อน้ำโล่งแจ้งอีกแห่ง “ซีโนเต ซากราโด” (Cenote Sagrado) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีบูชายัญเช่นกัน

บ่อน้ำใต้พีระมิดคูคูลคาน

ทั้งนี้ ชาวมายา (Maya civilization) ดำรงอยู่เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล จนล่มสลายในปี ค.ศ.1502 เป็นอารยธรรมที่นับถือเทพเจ้าอย่างมากและมีเทพเจ้ามากมาย ทั้ง สุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ โดยเชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านี้ทรงโปรดปรานการเสวยเลือด ดังนั้น เหล่าเชลยศึกจะถูกชาวมายานำเลือดไปถวายเทพแทบทุกราย

แต่ที่นับถือมากที่สุดคือเทพที่มีชื่อว่า “ชาคมุล” (Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพแห่งการบูชายัญมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุร้าย ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ พืชผลเสียหาย อากาศแปรปรวน พวกเขาจะคัดเลือกทาสเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยขอในสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่เสมอ

และแน่นอนเมื่อแก้ปัญหาผิด ๆ แบบนี้ จึงทำให้อาณาจักรมายันต้องล่มสลายในที่สุด งานวิจัยล่าสุดระบุว่า “ในสมัยนั้น ช็อกโกแลต ถูกใช้เป็น เงิน ทำให้เมื่อผลผลิตของต้นคาเคามีจำนวนลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจแปรปรวน – ทำให้สังคมมายาเกิดความวุ่นวาย – จนล่มสลายในที่สุด”

วิหารด้านบนถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับสักการะบูชา

เพิ่มเติม – พีระมิดคูคูลคาน (Kukulkan) มีทั้งหมด 9 ฐาน สูง 30 เมตร และมีบันไดทั้ง 4 ด้าน รวม 365 ขั้น ซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี แต่เมื่อปี ค.ศ.2016 เกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวตกบันได พีระมิดจึงถูกงดเข้าชม ทำให้ปัจจุบันสามารถส่องดูได้จากระยะไกลเท่านั้น (ก่อนหน้านี้มีคนเดินทางไปเยี่ยมชมปีละไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านคนเลยล่ะ)