“อิฐจากเห็ดรา” วัสดุแห่งอนาคต ที่อาจถูกผลิตบนอวกาศเพื่อใช้ในการก่อตั้งอาณานิคม

โครงการสถาปัตยกรรมจากเชื้อราของ NASA (NASA’s myco-architecture project) กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐที่เพาะขึ้นจาก “เห็ดรา” ซึ่งสามารถเติบโตได้บนอวกาศ เนื่องจากใช้พลังงานในการผลิตน้อย อีกทั้งยังสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องขนส่งจากโลกดังเช่นวัสดุอื่น ๆ

โครงการนี้ได้มุ่งศึกษาการใช้สิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดราที่เรียกว่า “ไมซีเลียม” (myceliam) ซึ่งสามารถเติบโตได้จำนวนมากและรวดเร็วในบล็อคที่เพาะเลี้ยง เพียงแค่เติมน้ำเท่านั้น 

เห็ดราจำพวกไมซีเลียม มีจุดเด่นคือ เติบโตได้เร็ว ผลิตซ้ำได้ และยังซ่อมแซมตัวเองได้ด้วย เมื่อนำมาอัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีความแข็งแรงทนทาน ทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ง่าย นักวิทย์ฯ จึงเห็นว่า มันมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้าง

ขณะนี้โครงการได้ทดลองเพาะเชื้อไมซีเลียมจำนวนมาก และนำมาอัดเป็นก้อนอิฐเพื่อทดลองก่อสร้างแล้ว โดย Lynn Rothschild ผู้สังเกตุการณ์หลักของโครงการ  เผยว่า “ขณะนี้ลักษณะของสิ่งก่อสร้างบนดาวอังคารที่ออกแบบไว้ จะมีทรงโค้งคล้ายหลังเต่า ซึ่งต้องใช้ต้นทุนด้านพลังงานที่สูง แต่ถ้าเราแทนที่ด้วยไมซีเลียมมันจะลดการใช้พลังงานลงไปได้มาก”

อาคารที่ว่านี้ จะมีลักษณะเป็นโดม 3 ชั้น ซึ่งชั้นนอกสุดจะเป็นน้ำแข็ง ชั้นที่สองสร้างขึ้นจาก cyanobacteria (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) ซึ่งจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ำแข็ง ซึ่งในชั้นนี้เอง จะผลิตออกซิเจนสำหรับชั้นที่สามที่สร้างขึ้นจากไมซีเลียมครับ

นอกจากการก่อสร้างแล้ว NASA ยังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้จุลินทรีย์เพื่อกรองน้ำ ควบคุมความชื้น รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้บนดาวเคราะห์ที่มนุษย์เราอาจขึ้นไปก่อตั้งอาณานิคมบนนั้นอีกด้วย

Fact – เห็ดปะการังไฟพิษ (Poison Fire Coral Fungus) หนึ่งในเห็ดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดของโลก มีถิ่นฐานอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สามารถรับพิษได้จากทั้งการกินและการสัมผัส นั่นก็เพราะพิษมันแรงมาก (ตามแหล่งอ้างอิงไม่ระบุว่าร้ายแรงเท่าใด เพราะยังไม่มีการทดลอง) แต่การที่สามารถรับพิษได้จากการสัมผัสนั้น มันก็คงจะร้ายแรงมากจริง ๆ ครับ

อ่านต่อ – นักวิจัยค้นพบ “เห็ดแอมะซอน” หายากในป่าลึก สามารถกินพลาสติกได้ !