ซากอารยธรรมโบราณ ที่หายสาบสูญไปเมื่อ 3,400 ปีที่แล้ว ผุดขึ้นกลางแม่น้ำในอิรัก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2019 เว็บไซต์ DW ได้รายงานข่าวการตรวจสอบซากอารยธรรมโบราณที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำโดยบังเอิญ เบื้องต้นนักโบราณคดีสันนิฐานว่า ซากอารยธรรมดังกล่าว น่าจะเป็นซากของพระราชวังในสมัย Mittani Empire ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปเมื่อ 3,400 ปีก่อนคริสตกาล (ยุคสัมฤทธิ์)

โดยซากราชวังแห่งนี้ ผุดขึ้นหลังจากที่ระดับน้ำของแม่น้ำไทกริสลดต่ำลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่อิรักกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

“สำหรับจักรวรรดิ Mittani เป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณทื่เคยปกครองดินแดนทางเหนือของเมโสโปเตเมีย ไปจนถึงประเทศซีเรียในปัจจุบัน และการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งก็ว่าได้

เพราะจักรวรรดิ Mittani เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีการวิจัยน้อยที่สุด เนื่องจากข้อมูลหลายอย่างยังไม่ชัดเจนและยังคงเป็นปริศนา เนื่องจากยังไม่มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิแห่งนี้มากนัก”

ซึ่งอันที่จริงแล้ว ซากราชวังแห่งนี้ ถูกค้นพบตั้งแต่ปี 2010 ก่อนแล้ว แต่ในขณะนั้นระดับน้ำยังสูงอยู่จึงยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ กระทั่งเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำได้ลดลงอันเนื่องจากภัยแล้ง นักโบราณคดีจึงอาศัยช่วงระดับน้ำลดครั้งนี้ เข้าตรวจสอบพร้อมกับทำการเก็บเศษแผ่นดินเหนียวที่จารึกอักษรโบราณได้ราว 10 แผ่น เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจักรวรรดิ Mittani ต่อไป