เกาหลีเหนือแล้งจัด ที่สุดในรอบ 100 ปี ประชากร 40% กำลังเผชิญภาวะขาดสารอาหาร

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2019 หนังสือพิมพ์ “โนดอง” เกาหลีเหนือ ได้รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนและหิมะที่ตกในเกาหลีเหนือระหว่าง 1 ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนเพียง 56.3 มิลลิเมตรเท่านั้น ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 1917 หรือในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ WAFP (องค์การอาหารโลก) ที่ระบุว่า ผลผลิตด้านการเกษตรของเกาหลีเหนือเมื่อปี 2018 อยู่ที่ 4.951 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2017 มากถึง 503,000 ล้านตัน และมีแนวโน้มว่าผลผลิตในปี 2019 นี้จะลดต่ำขึ้นอีกเป็น 1.4 ล้านตัน ดยเฉพาะข้าวเจ้า ข้าวสาลี มันฝรั่งและถั่วเหลือง

โดยมีสาเหตุหลักมาจาก สภาพอากาศของประเทศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่มากนักด้วย อีกทั้งรายงานฉบับเดียวกัน ยังระบุอีกด้วยว่า ณ ปัจจุบัน มีชาวเกาหลีเหนือประมาณ 10.1 ล้านคน หรือประมาณ 40% ของประชากรทั้งประเทศ กำลังล้มป่วยด้วยภาวะทุพโภชนาการ (ได้รับสารอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ)

แต่เหตุการณ์ภัยแล้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียว เพราะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ปริมาณน้ำฝนและหิมะที่ตกในเกาหลีใต้ระหว่าง 1 ปี ที่ผ่านมา เหลือเพียง 157 มิลลิเมตร ลดลงจากจำนวนของปีที่แล้วมากกว่าครึ่ง

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้มีแผนจะจัดส่งความช่วยเหลือด้านอาหารมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ ให้เกาหลีเหนือ แต่ความพยายามนี้กลับกลายเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง เมื่อเกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าทดสอบมิสไซล์อย่างไม่หยุดยั้ง จนตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะเกรงว่าจะถูกคว่ำบาตรตามไปด้วย

Fact – ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจจะได้รับน้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ได้ ซึ่งถ้าทรุดหนักจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ มีโอกาสป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้มากขึ้น