โลกร้อนกำลังให้ “สัตว์ทะเล” ต้องปรับตัวย้ายถิ่นอาศัยเข้าใกล้ขั้วโลกมากขึ้น

จากที่เราเคยนำเสนอไปแล้วหลายครั้ง ว่าภาวะโลกกำลังทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้น้ำทะเลในมหาสมุทรอุ่นขึ้นด้วยเช่นกัน และจากการรายงานของ ZME Science เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เกี่ยวกับการศึกษาล่าสุดก็ระบุว่าสัตว์ทะเลกำลังค่อย ๆ ย้ายถิ่นอาศัยเข้าใกล้ขั้วโลกมากขึ้นครับ

จากการวิเคราะห์พืชและสัตว์ทะเลรวมทั้งแพลงก์ตอนกว่า 300 ชนิด นักวิจัยพบว่าพวกมันมีการย้ายแหล่งอาศัยเข้าใกล้ขั้วโลก จากสภาพอากาศที่กำลังอุ่นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำให้สัตว์จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแหล่งอาศัยที่เหมาะสมมากขึ้น

ข่าวดีอย่างหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับสัตว์ทะเลในเขตเส้นศูนย์สูตร แต่ขณะเดียวกันข่าวร้ายคือแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเขตหนาวกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

  มาร์ติน เจเนอร์ (Martin Genner) ศาสตราจารย์ภาควิชานิเวศวิทยาวิวัฒนาการ จากมหาวิทยาลัยบริสตอล (University of Bristol) กล่าวว่า พวกเขาศึกษาด้วยการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา หลังอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส รวมทั้งระบุพื้นที่แหล่งอาศัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าความหนาแน่นของสัตว์ทะเลในแต่ละพื้นที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลในเขตเส้นศูนย์สูตรกำลังลดน้อยลง ขณะเดียวกันความหนาแน่นในเขตที่ใกล้กับขั้วโลกกำลังเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่พบคือ จำนวนของปลาแฮริงแอตแลนติก (Atlantic herring) และเพนกวินอาเดลี (Adélie penguins) ในเขตอบอุ่นกำลังลดลง แต่กลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นในเขตหนาว

นอกจากนั้นงานวิจัยยังระบุว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปเรื่อย ๆ และจากการคาดการณ์อุณหภูมิจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2050 ซึ่งนักวิจัยก็เชื่อว่ามันจะเปิดโอกาสให้ประเทศในเขตหนาวนอกเส้นศูนย์สูตรมีปลาให้จับหลากหลายมากขึ้น ส่วนประเทศในเขตร้อนแบบบ้านเรานี่อาจจะกำลังกลายเป็นหายนะในอนาคต

สรุป – อุณหภูมิของมหาสมุทรที่กำลังสูงขึ้นส่งผลให้สัตว์ทะเลมีการปรับตัวย้ายถิ่นอาศัยเข้าใกล้ขั้วโลกที่เย็นกว่ามากขึ้น ทำให้ความหลากหลายของสัตว์ในเขตเส้นศูนย์สูตรค่อย ๆ ลดลง

Fact – มหาสมุทรคือพื้นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นพื้นที่ถึง 99% (เพราะสัตว์สามารถอาศัยอยู่ได้แบบ 3 มิติทั้งบนล่างซ้ายขวา ส่วนบนบกมีเพียงแค่นกเท่านั้นที่บินอยู่ด้านบนได้)

อ่านต่อ – ขั้วโลกใต้เกิดปรากฏการณ์ “น้ำแข็งเลือด” เหตุจากภาวะโลกร้อน