พบจุลินทรีย์ในหินโบราณใต้มหาสมุทรโลก เชื่อดาวอังคารคงมีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ เช่นกัน

ก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมคุณ Yohey Suzuki (โยเฮ ซูซูกิ) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้ติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี จนกระทั่งสำเร็จในที่สุด เพราะตอนนี้ทีมวิจัยของคุณซูซูกิได้ค้นพบ จุลินทรีย์หลายล้านตัวที่อาศัยอยู่ในแผ่นหินโบราณใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอันหนาวเย็นได้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งการค้นพบดังกล่าวยังช่วยจุดประกายสมมุติฐานที่ว่า “บนดาวอังคารก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยอยู่เช่นกัน” เพราะในอดีตดาวอังคารก็เคยถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทร ซึ่งหากลองอ่านข้อมูลต่อไปนี้จะพบว่า สมมุติฐานดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงมากครับ

สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศสูงโครต ๆ ได้ที่ราว 3,865 กิโลกรัมต่อตารางนิ้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับความดันปกติบนพื้นโลก 6.6 กิโลกรัมต่อตารางนิ้ว จะเห็นว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อึดถึกทนมาก

ว่าแต่พวกมันกินอะไรเป็นอาหารล่ะ ? จากข้อมูลที่คุณซูซูกิได้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Communications Biology สรุปว่า พวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารด้วยตนเองได้ ซึ่งสิ่งที่พวกมันกินนั้นคือ อินทรียวัตถุ (ซากสัตว์ที่ตกลงมาสู่ก้นทะเล) และพวกมันยังกินก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาจากหินบะซอลต์ หรือหินอัคนีพุ (หินที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ว เพราะถูกผสมกับน้ำทะเลที่เย็นจัดทันที) ที่มีอายุราว 104 ล้านปีด้วย

แล้วมันเกี่ยวกับดาวอังคารยังไงล่ะ ? เมื่อราว 4,000 ล้านปีก่อน พื้นที่มากกว่า 19% ของดาวอังคารเคยถูกปกคลุมด้วยผืนน้ำมหาสมุทร ก่อนที่กาลเวลาและความกดอากาศจะทำให้ของเหลวชนิดนี้กว่า 87% ระเหยออกสู่ชั้นบรรยากาศ (ที่เหลือก็ถูกเปลี่ยนเป็นของแข็งในรูปแบบของน้ำแข็ง) และลักษณะทางเคมีของหินบะซอลต์จากดาวอังคารก็ยังมีความคล้ายกับหินบะซอลต์บนโลกอย่างมาก อีกทั้งก๊าซมีเทนนั้นก็มีมากในดาวอังคารเช่นกัน

จากความคล้ายคลึงและข้อมูลที่สอดคล้องทั้งหมดนี้ ทำให้นำมาสู่ความหวังที่จะพิสูจน์ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่บนดาวอังคารตามสมมุติฐานที่นักวิจัยสงสัยมาตลอดจริง ๆ

หินอัคนีผุ (100 เซลล์ ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร)

สรุป – โยเฮ ซูซูกิ และทีมงานได้ค้นพบสิ่งมีชิตขนาดจิ๋วที่อาศัยอยู่ในหินโบราณบริเวณใต้มหาสมุทรอายุร่วมร้อยล้านปี และเมื่อตรวจสอบก็พบว่า สภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยอยู่นั้น มีความคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารหลายจุด จึงทำให้ทีมงานเชื่อว่า หากพวกมันอาศัยอยู่บนโลกในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ มันก็ต้องอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้ด้วยเช่นกัน เพราะดาวอังคารก็เคยมีน้ำ และตอนนี้ดาวอังคารก็มีสภาพแวดล้อมแบบนี้เหมือนกัน

Fact – ดาวอังคารเป็นแหล่งที่ตั้งของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ชื่อว่า “โอลิมปัส” (Olympus Mons) สูง 22 กิโลเมตร (สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ 2.5 เท่า) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 กิโลเมตร และสำหรับปล่องภูเขาไฟมีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร และลึกเกือบ 3.2 กิโลเมตร (กลืนลอนดอนได้ทั้งเมือง)