MIT พัฒนา “ไบโอลูมิเนสเซนส์” (พืชเรืองแสง) เพื่อใช้เป็น Green energy แทนหลอดไฟ

ทีมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย MIT ค้นพบวิธีเพิ่มศักยภาพที่ทำให้พืชเรืองแสงได้นานขึ้น โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้คนที่อาศํยอยู่ในพื้นที่ธุรกันดาร ที่ไม่มีไฟฟ้าเพื่อให้ความสว่าง และอาจนำไปใช้เป็นไฟข้างทางในถนนแต่ละพื้นที่ หรือจะใช้แทนหลอดไฟที่บ้านของคุณก็ยังได้

 

 

โดยก่อนหน้านี้ในปี 2010 ทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Stony Brook เคยทดลองตัดต่อพันธุกรรมพืชตระกูลยาสูบให้สามารถเรืองแสงได้เป็นผลสำเร็จ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ เพราะปริมาณที่ปลูกนั้นมีน้อยมาก และรวมถึงความกังวลเรื่องผลกระทบจากการตัดต่อพันธุกรรม

 

 

เนื่องจากปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นว่า ถ้าจะปลูกก็คงยาก ยิ่งถ้าจะดัดแปลงพันธุกรรมของพืชก็คงยากกว่าหลายเท่า ทางทีมของ Dr. Michael Strano จึงเลือกใช้วิธีผลิตสารละลายพิเศษขึ้นมา ประกอบด้วยอนุภาคนาโนที่มีส่วนประกอบทางเคมี ซึ่งสารนี้ะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลภายในเซลของพืช จนเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเฉพาะในเวลากลางคืน และอยู่ได้ราวๆ 3 ชั่วโมงครึ่ง

 

 

“พืชเหล่านี้ สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวของพวกมันเอง (แต่ยังไม่สามารถที่จะเรืองแสงได้นะ) เราไม่จำเป็นต้องถ่ายไฟให้มันเลย และถึงแม้ว่าพืชเหล่านี้จะตาย เราก็สามารถนำพวกมันไปหมักเป็นปุ๋ย โดยไม่ปนเปื้อนสารเคมีได้อีกด้วย” – Dr. Michael Strano ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรเคมี และหัวหน้าทีมวิจัย โดยตอนนี้แผนของทางทีมก็คือ พัฒนาอนุภาคนาโนต่อไปจนกว่าจะสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

อ้างอิง – nbcnews, dailymai , ahead.asia