งานวิจัยเผย เพลงของ Skrillex สามารถทำให้ยุงดูดเลือดและผสมพันธุ์น้อยลงได้ !!

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2019 ทีมวิจัย Acta Tropica ได้เผยผลวิจัยที่เชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนเพลง Dubstep รวมถึงผู้ที่เกลียดยุงทุกท่านเป็นอย่างมาก เมื่อพวกเขาพบว่าเพลงของศิลปิน EDM : Skrillex สามารถทำให้ยุงอยู่ในอาการที่เรียกได้ว่า “สงบ” เป็นเวลานานหลายนาที ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พวกเขาได้ทดลองโดยทิ้งยุงที่หิวโซให้อยู่กับหนูแฮมสเตอร์ตัวอ้วนพี

นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยให้ยุงตัวเมีย 10 ตัว อดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม (เพราะยุงตัวผู้ไม่ดูดเลือด) จากนั้นจึงทำการแบ่งยุงเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ฟังเพลง กลุ่มที่สองคือไม่ต้องฟังเพลง จากนั้นจึงนำหนูแฮมสเตอร์เข้าไปอยู่ร่วมกับยุงทั้งสองกล่อง และเมื่อการสังเกตพฤติกรรมเสร็จสิ้น พวกเขาจึงพบว่า

ยุงที่ได้ฟังเพลง จะอยู่ในอาการสงบเป็นเวลา 2-3 นาที จึงจะเข้าไปดูดเลือด แต่ยุงที่ไม่ได้ฟังเพลงจะพุ่งเข้าไปหาหนูเพื่อทำการดูดเลือดทันที อีกทั้งยุงที่ฟังเพลงยังมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่น้อยลงจนผิดปกติ และจากพฤติกรรมทั้งหมดนี้นักวิจัยกล่าวว่า พวกเขาสามารถสังเกตเห็นถึงผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

โดยเพลงของ Skrillex ที่นักวิจัยเลือกใช้คือเพลง Scary Monsters and Nice Sprites เนื่องจากพวกเขาคิดว่า เพลงนี้มีการสั่นสะเทือนของบีทที่ต่อเนื่องมากที่สุดจากทั้งหมด และการเล่นเพลงที่มีการสั่นสะเทือนต่อเนื่องนาน 4 นาที ก็สามารถรบกวนการบินและทำให้ยุงสับสนได้

ไม่แน่สักวันการเปิดเพลง Dubstep ตามสายในหมู่บ้านอาจเป็นวิธีที่ช่วยลดการติดเชื้อไข้เลือดออกที่ดีกว่าการพ่นยาไล่ยุงที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็ได้นะ

Fact – ความจริงแล้วยุงไม่มีส่วนประสาทที่จะฟังเพลงหรือเข้าใจในบทเพลงได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้แรงสั่นสะเทือนจากเสียงเพลงรบกวนการบินของยุง เพราะก่อนที่ยุงจะทำการบินทุกครั้งพวกมันจะต้องปรับการสั่นสะเทือนของปีกให้พอดีกับสภาพแวดล้อมรอบตัวจึงจะทำการบินได้

Fact 2 – สายตาของยุงสามารถมองเห็นสั้น ๆ ในระยะไม่เกิน 10 เมตร ส่วนวิธีการหาเหยื่อของมันก็คือการดมกลิ่นก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเช่น มนุษย์หรือหนู หายใจออกมานั่นเอง

อ่านต่อ – สหรัฐฯอนุมัติ ใช้ยุงสายพันธ์ุนักฆ่า “ZAP” ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม เพื่อช่วยเหลือมนุษย์