นักวิทย์ฯพบ Ghost DNA (เผ่าพันธุ์ลึกลับจากยุคโบราณ) ที่ยังมี DNA อยู่ในคนปัจจุบัน

วันที่ 12 ก.พ. 2020 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานว่า มีเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณลึกลับที่เราไม่รู้จัก อาศัยอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ 5 แสน – 1 ล้านปีก่อน และยังมียีนสืบทอดอยู่ในคนแอฟริกายุคปัจจุบัน การค้นพบนี้ทำให้สำนักข่าวทั่วโลกต่างเรียกบรรพบุรษสุดลึกลับผู้นี้ว่า “Ghost DNA” ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญเลยล่ะครับ

การค้นพบนี้เกิดขึ้นเมื่อ Sriram Sankararaman และ Arun Durvasula นักพันธุศาสตร์ จาก University of California ได้ทำการวิเคราะห์จีโนมจำนวน 405 ตัว ที่ได้รับมาจากประชากรแอฟริกาตะวันตก 4 คน โดยมาจากไนจีเรีย 2 คน เซียร์ราลีโอน 1 คน และแกมเบีย 1 คน โดยใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อหาว่า การหลั่งไหลของยีนจากการผสมข้ามสายพันธุ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นในอดีตที่ห่างไกลหรือไม่ ?

ตามสมมติฐาน : ในสมัยโบราณ มนุษย์ยุคใหม่เคยมีการผสมข้ามสายพันธุ์ โดยชาวยุโรปสมัยโบราณยังมียีนของนีแอนเดอร์ธัล (Neanderhal) ส่วนชาวออสเตรเลียพื้นเมืองชาวโพลีนีเซียนและชาวเมลานีเซียน ยังมียีนของเดนิซอวาน (Denisovans) ซึ่งเป็นมนุษย์โบราณอีกกลุ่มหนึ่ง

นักวิจัยได้แยก DNA ที่ดูแตกต่างจากยีนมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อดึงลำดับที่อาจเป็นไปได้ว่ามาจากมนุษย์โบราณ โดยเปรียบเทียบกับยีนของมนุษย์โบราณ นีแอนเดอร์ธัล และ เดนิซอวาน จนค้นพบว่า DNA 2% – 19% หรือเกือบ 1 ใน 5 ของทุกคน มาจากเชื้อสายที่นักวิจัยไม่รู้จัก !?

(Credit : Yulliii/Shutterstock)

จึงเป็นไปได้ว่า บรรพบุรุษของชาวแอฟริกันตะวันตก ได้ผสมผสานกับมนุษย์โบราณที่ไม่รู้จักนี้และสืบทอดเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน

นักวิจัยคำนวณว่า ประชากรลึกลับเหล่านี้ อยู่แยกต่างหากจากบรรพบุรุษของนีแอนเดอธัล และมนุษย์ยุคใหม่ ในช่วง 3.6 แสนปี – 1 ล้านปีก่อน ประชากรลึกลับดังกล่าวอาจมีจำนวนมากถึง 20,000 คน ซึ่งได้ผสมกับบรรพบุรุษของชาวแอฟริกาตะวันตกสมัยใหม่ในช่วง 124,000 ปีที่ผ่านมา และเป็นไปได้ว่า อาจมีการผสมกันหลายครั้งในระยะเวลาหลายพันปี

อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยระบุว่า ในความเป็นจริงอาจจะซับซ้อนมากกว่าที่คาดคำนวณไว้ก็เป็นได้ จึงทำการสันนิษฐานว่า DNA ของประชากรลึกลับเหล่านี้ น่าจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชากรแอฟริกันมีชีวิตรอดและสืบพันธุ์ต่อเนื่องมา แต่การจะค้นหาว่า บรรพบุรุษผู้ลึกลับเหล่านี้คือใคร ? ก็ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

Fact – สายพันธุ์มนุษย์โบราณในสกุล Homo มีอยู่หลายสายพันธุ์ บางทฤษฎีเชื่อว่ามีการผสมข้ามสายพันธุ์ จนเกิดมนุษย์ยุคใหม่ขึ้น แต่บางทฤษฎีก็เชื่อว่า มนุษย์ยุคใหม่เป็นการวิวัฒนาการแยกออกมา โดยมีบรรพบุรุษร่วมกับมนุษย์โบราณเท่านั้น อาทิ

  • Homo neanderthalensis (300,000-28,000 ปีก่อน)
  • Homo rhodesiensis (400,000-125,000 ปีก่อน)
  • Homo heidelbergensis (600,000-250,000 ปีก่อน)
  • และอาจรวม Homo antecessor (1.2 ถึง 0.8 ล้านปีก่อน)

อ่านต่อ – ทฤษฎีน่าสนใจ…จริงหรือไม่ ? ที่มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล สูญพันธุ์เพราะโรคจากมนุษย์สมัยใหม่