“สฟาร์บาร์ด” แดนสวรรค์ที่ทำให้กวางเรนเดียร์พันธุ์ท้องถิ่น ไม่หายไปจากโลก

วันที่ 5 ธันวาคม 2019 สำนักข่าว Popular Mechanics รายงานว่า “สฟาร์บาร์ด” (Svalbard) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ กลายเป็นแดนสวรรค์ของสายพันธุ์กวางเรนเดียร์พื้นเมืองชื่อ Rangifer tarandus platyrhynchus หรือ “กวางเรนเดียร์สายพันธุ์สฟาร์บาร์ด” ที่เกือบจะกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์ แม้จะเคยมีจำนวนมากเมื่อ 100 ปีก่อนก็ตาม

นักวิจัยกล่าวว่า เมื่อเร็ว นี้ ห่วงโซ่เล็ก ของหมู่เกาะนอกชายฝั่งนอร์เวย์ในมหาสมุทรอาร์กติก มีประชากรกวางเรนเดียร์สฟาร์บาร์พุ่งสูงขึ้นมาก

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการห้ามล่าสัตว์ แต่กว่าที่ประชากรของกวางเรนเดียร์สฟาร์บาร์จะฟื้นตัวจากการล่าที่มากเกินไปของมนุษย์ ก็นับว่าใช้เวลาอยู่หลายปี และผลกระทบเหล่านั้นก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน เมื่อจำนวนของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างช้า

พวกมันมีจำนวนมากกว่าที่เราคิดไว้ถึงสองเท่า – Mathilde Le Moullec หนึ่งในทีมนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์เวย์ (Norwegian University of Science and Technology) กล่าวอย่างประหลาดใจที่พบว่าประชากรกวางเรนเดียร์สวาลบาร์ดมีจำนวนมากกว่า 22,000 ตัวในปัจจุบัน

แล้ว Le Moullec และทีม รู้ได้อย่างไรว่าพวกมันมีกี่ตัว ?

Le moullec กล่าวว่า พวกเขาใช้การบูรณาการ ระหว่างการสุ่มตัวอย่าง และการนับด้วยตนเอง เพื่อคำนวณตัวเลขการกระจายของกวางเรนเดียร์ทั่วทั้งหมู่เกาะ รวมถึงการใช้ตัวเลขของประชากรกวางที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และการเก็บค่าเฉลี่ยคาร์บอน บนกระดูกกวาง เพื่อการประเมินว่ามีกวางเดินทางไปทั่วเกาะมากน้อยเพียงใด ก่อนที่มนุษย์จะย่างกรายเข้ามาบนเกาะ

แม้ว่าตอนนี้กวางเรนเดียร์สฟาร์บาร์ดจะรอดพ้นจากการสูญพันธุ์แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันนี้จะมีเสถียรภาพทางประชากร ตามงานวิจัยของ Le Moullec ที่ชี้ว่า กวางเรนเดียร์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามอื่น ทั้งในรูปแบบของ การเก็บเกี่ยว การแตกกระจายของของภูมิทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

Le Moullec ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ในช่วง อากาศอบอุ่น (warm spells) จะส่งผลกระทบต่ออาหารในหมู่เกาะสฟาร์บาร์ด เช่นเดียวกับการลดลงของน้ำแข็งอาร์กติกที่จะทำให้ประชากรของกวางเรนเดียร์สฟาร์บาร์ดถูกแยกออกจากกัน 

Fact เนื่องจากกวางเรนเดียร์เป็นสัตว์ที่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้ มันจึงมักถูกนำไปเป็นตัวแทนของการเดินทางที่ปลอดภัย ความแข็งแกร่ง และความอดทน นอกจากนี้มันยังได้รับสถานะเป็นสัตว์ขุนนางในบางวัฒนธรรมอีกด้วย