ทะเลสาบลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลก “อิรากองโก” (ปัจจุบันยังไม่สงบ)

Nyiragongo (อิรากองโก) คือชื่อของทะเลสาบลาวาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ประเทศคองโก ตั้งอยู่บนภูเขาอิรากองโกที่มีความสูงกว่า 3,470 เมตร โดยมันอยู่ลึกลงมาจากปากปล่องราว 600 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างถึง 2 กิโลเมตร ลาวาที่ดันขึ้นมามีอัตราความเร็วมากถึงสูงสุด 100 กม./ชม. (แต่เคลื่อนที่ช้ามาก) ด้วยปริมาณลาวาประมาณ 282 ล้านลูกบาศก์ฟุต

การปะทุภูเขาไฟลูกนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 1977 ปากปล่องของภูเขาไฟเคยเกิดรอยร้าวจนทำให้ มีลาวาไหลเข้าสู่หมู่บ้านในเขตที่อยู่อาศัย โดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 70 คน

และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2002 ก็เกิดการปะทุขึ้นอีกครั้ง ทำให้ผู้คนกว่า 5 แสนคน ต้องอพยพออกจากเมือง บ้านเรือนถูกทำลายไปกว่า 90,000 หลัง ซึ่งการเมื่อปะทุสงบลง มันก็ยังคงสภาพเป็นทะเลสาบลาวาที่เดือดพล่านอยู่ตลอดเวลา และปัจจุบันทะเลสาบลาวาแห่งนี้ยังไม่สงบ เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อใดมันจะปะทุขึ้นมาอีกครั้ง

สำหรับการเกิด “ทะเลสาบลาวา” เกิดขึ้นจากการไหลของลาวาขึ้นมาบนพื้นผิวโลกแบบช้า ๆ ทำให้มันคงสภาพภูเขาไฟที่เดือดปุดอยู่ได้ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ระเบิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับ เพราะในอนาคตมันคงระเบิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์มากขึ้น แต่ตอนนี้มันแค่รอเวลาที่ทุกอย่างเหมาะสมเท่านั้น และถ้ามันระเบิดขึ้นมาจริง ๆ คงเหมือนเขื่อนแตกที่เปลี่ยนจากน้ำมหาศาลกลายเป็น “ลาวา” มหาศาลแทน

ซึ่งสถานที่แบบนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากมาก ทั่วโลกมีอยู่เพียง 5 แห่งเท่านั้น มีอยู่ที่แอฟริกา 2 แห่ง ที่เหลืออยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีปแอนตาร์กติกา และทวีปอเมริกาใต้

Fact – ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ยังถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ไม่สงบ ซึ่งครั้งล่าสุดที่เคยระเบิดก็คือเมื่อปี ค.ศ. 1707 การระเบิดในครั้งนั้นไม่ได้มีลาวาไหลลงมา แต่เกิดฝุ่นขี้เถ้าลอยออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้คนเป็นโรคทางเดินหายใจกันเยอะ ซึ่งการที่จะคำนวณว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ยากพอ ๆ กับบอกตอบมันจะสงบลงเมื่อไหร่ เพราะมนุษย์เราพึ่งเริ่มเก็บข้อมูลการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 300 ปีให้หลัง เราเลยยังไม่มีโอกาสเก็บข้อมูลได้มากพอที่จะทำการคำนวณได้แบบถูกต้องเป๊ะ ๆ