ว่าที่จักรพรรดิญี่ปุ่น เตรียมเลิกเหมารถไฟ ห่วงฟุ่มเฟือย ทรงตรัส “นั่งกับประชาชนได้”

เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ว่าที่จักรพรรดิคนต่อไปของประเทศญี่ปุ่น ที่จะขึ้นครองราชสมบัติต่อจาก พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระบิดา ในปีหน้า

ทรงดำรัสว่า ต้องการให้ยกเลิกการเหมาขบวนรถไฟความเร็วสูงทั้งขบวน รวมถึงการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ เพราะทรงนั่งไปพร้อมกับประชาชนทั่วไปได้

โดยที่ผ่านมา เป็นธรรมเนียมปกติที่จะมีการเหมาขบวนรถไฟและเครื่องบินพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ แต่พระประสงค์ล่าสุดของเจ้าชายเกิดขึ้นจากทรงกังวลพระทัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของราชสำนัก ที่มาจากภาษีของประชาชน

“ไม่ต้องเหมาชินคังเซ็นทั้งตู้ หรือเหมาทุกที่นั่งบนเครื่องบิน พระองค์สามารถร่วมเดินทางไปกับประชาชนทั่วไปได้”

ก่อนหน้านี้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศว่า มกุฎราชกุมารนารุฮิโตะจะกลายเป็นพระจักรพรรดิในวันที่ 1 พ.ค. 2019 หลังจากที่จักรพรรดิอากิฮิโตะสละราชสมบัติในวันที่ 30 เม.ย. และรับประกันว่าจะทำอย่างดีที่สุดให้ภารกิจสละราชสมบัติและขึ้นครองราชย์ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้ข้อบกพร่อง

จักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ด้วยพระชนม์ถึง 82 พรรษา และทรงเกรงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประมุขของประเทศได้ไม่เต็มความสามารถ

ทั้งนี้ เจ้าชายนารุฮิโตะ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนสมเด็จพระจักรพรรดิในงานสำคัญ ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการเสด็จเยือนต่างประเทศ และการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างแดน