ลิงก็มีศาสนา ? นักวิทย์พบหลักฐาน การประกอบ “พิธีกรรมศาสนา” ในหมู่ลิงชิมแปนซี

งานวิจัยที่เผยแพร่ผ่าน Nature Research เมื่อต้นปี 2016 นักวิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในประเทศกินี ทวีปแอฟริกา และได้พบสิ่งที่น่าทึ่ง คือ พวกมันมีการใช้ “หิน” ทุบตี หรือขว้างใส่ต้นไม้บางต้น จนกลายเป็นกองหินหลายกอง โดยไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อะไรที่อธิบายได้เลย จึงคาดว่าอาจเป็นต้นกำเนิดศาสนาในหมู่สัตว์

โดย ลอร่า เกียโอ (Laura Kehoe) นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน ได้ตั้งกล้องวีดีโอเพื่อทำการสังเกตพฤติกรรมข้างต้น และจากการสังเกตนี้ทำให้พวกเขาคิดว่า ชิมแปนซีมีความฉลาดพอที่จะใช้ก้อนหินหรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นเครื่องมือในการหาอาหาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เข้าใจได้ แต่พฤติกรรมการโยนหินที่เกิดขึ้นนี้เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพวกชนพื้นเมืองแอฟริกาตะวันตกที่จะสร้างกองหินไว้บริเวณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

“สิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว หรือไม่ได้จงใจ แต่มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งมันอาจเป็นพฤติกรรมของเหล่าชิมแฟนซีฝูงนี้ก็เป็นได้ เราได้ตรวจค้นพื้นที่และพบว่ามีหลายจุดที่มีกองหินลักษณะนี้เกิดขึ้น ชวนให้นึกถึงกองหินที่นักโบราณคดีค้นพบในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ มันอาจเป็นไปได้ว่า เราได้พบหลักฐานชิ้นแรกของการสร้างสิ่งที่เหมือนกับศาลเจ้าของลิงชิมแปนซีเพื่อบ่งชี้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้นั้นๆ” – ลอร่า เกียโอ กล่าว

ทั้งนี้ ลิงชิมแปนซี (Chimpanzee) มี DNA ที่เหมือนกับมนุษย์มากกว่า 90% จากการศึกษาพบว่าลิงชิมแปนซีมีความคิดของตนเอง, มีความเข้าใจสัญลักษณ์, มีภาษาของตนเอง และรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดรองจากมนุษย์

แพนซี ลิงชิมแปนซีวัยเบญจเพส ที่ได้รับการสอนอย่างดีในโรงเรียนที่ไม่ต่างจากมนุษย์ สามารถเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 130 คำ และยังจำคำศัพท์ที่แปลงให้เป็นเสียงของนกหวีดได้

Fact – ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆ แต่ปัจจุบันกลับเหลือชิมแปนซีในธรรมชาติประมาณ 3,000 ตัวเท่านั้น