หรือ “สาหร่ายทะเล” กำลังจะกลายเป็นแหล่งพลังงานแห่งอนาคต ?

วันที่ 16 มีนาคม 2020 สำนักข่าว Popular Mechanics รายงานว่า สํานักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านพลังงาน (ARPA-E) และโครงการที่เรียกว่า Macroalgae Research Inspiring Novel Energy Resources (MARINER) กำลังวิจัยเพื่อหาว่าฟาร์มสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่จะสามารถผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตได้อย่างไร

แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นฝันเลื่อนลอย แต่ผู้เสนอแนวคิดนี้กล่าวว่า สาหร่ายอาจเป็นพลังงานที่ดีกว่า สะอาดกว่า และขนาดใหญ่กว่าในการเอามาทดแทนเอทานอลที่ใช้ทรัพยากรมาก รวมถึงแหล่งชีวมวลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อออกแบบฟาร์มที่มีโครงสร้างที่ปลอดภัยและยั่งยืนในพื้นที่อันห่างไกลของมหาสมุทร และถ้าหากพวกเขาไม่สามารถหากวิธีให้คนงานสามารถอาศัยอยู่ได้ ฟาร์มยักษ์เหล่านี้จะต้องเป็นอิสระหรืออยู่ได้ด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เป้าหมายของฟาร์มสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่คือผลิตชีวมวลเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานชีวภาพ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวว่า ฟาร์มเหล่านี้จะถูกหมุนจากผิวน้ำลงใต้น้ำและใต้น้ำขึ้นสู่ผิวน้ำซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน เพื่อทำให้แน่ใจว่าสาหร่ายจะได้รับสารอาหารเพียงพอ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรแบบใหม่เพื่อทำให้มันเป็นฟาร์มที่ทำงานได้ด้วยตัวเองได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฟาร์มจะต้องตอบสนองต่อภัยคุกคาม สภาพอากาศ และอันตรายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วย

แล้วทำไมต้องเป็นสาหร่าย ?

คำตอบง่ายครับ เพราะสาหร่ายเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในโลกนั่นเอง สาหร่ายบางสายพันธ์เช่น เคลป์ยักษ์ (Giant Kelp) หากอยู่สภาวะที่เหมาะสมสามารถโตได้เร็วถึง 2 ฟุตต่อวัน นั่นทำให้มันกลายเป็นพืชที่เหมาะที่สุดในการเอามาใช้ทำเชื้อเพลิงชีวมวลปริมาณมาก ๆ

MARINER และบริษัทต่าง ๆ จึงมองหาแนวคิดที่หลากหลายเพื่อให้ฟาร์มยักษ์เกิดขึ้นจริง แต่แทนที่จะพวกเขาจะสร้างฟาร์มทั้งหมดขึ้นมาด้วยตัวเอง MARINER กำลังสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อสร้างฟาร์มจากการใช้สาหร่ายที่มีอยู่ในท้องทะเลปัจจุบัน แล้วค่อยขยายเพื่อสร้างส่วนที่เหลือจากตรงนั้น

“ปัจจุบันสาหร่ายทะเลถูกนำไปใช้เป็นอาหารเพื่อให้มนุษย์บริโภคเป็นหลัก แต่มีโอกาสที่เราจะสามารถผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงและสารเคมี รวมถึงอาหารสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้น” – เว็บไซต์ของ MARINER ระบุไว้

ถ้าหากมีการพัฒนาจนสร้างฟาร์มสาหร่ายทะเลในพื้นที่ห่างไกลได้สำเร็จ อุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการพัฒนาวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนสาหร่ายให้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้ครับ

สรุป สํานักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านพลังงาน และโครงการ MARINER กำลังคิดหาวิธีสร้างฟาร์มสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ในพื้นที่อันห่างไกลของมหาสมุทรเพื่อนำมันมาสร้างพลังงานชีวภาพ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้มันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้

Fact คาดกันว่าสาหร่ายทะเลมีจำนวนมากกว่าพืชบนบกมากถึง 9 เท่า และเราใช้พวกมันมาสร้างเป็นชีวมวลเพียง 0.0003% ของที่มีอยู่เท่านั้น

อ่านต่อ – “Eather One” คอนเซปต์เครื่องบินไฟฟ้าแบบใหม่ ใช้แรงเสียดทานอากาศเป็นพลังงาน