(ปกติเล็กจนต้องใช้กล้องส่อง) แต่เจ้านี่คือ “สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เจ้าก้อนกลมสีเขียวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือ “สาหร่ายแบบฟอง” (bubble algae) ที่มีชื่อทางการว่า “วาโลเนีย เวนทริโคซา” (Valonia Ventricosa) หรือจะเรียกให้ง่ายกว่านั้นก็ได้คือ “Sailor’s Eyeballs” (ดวงตากะลาสี) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Single-celled organism) แต่ดันมีขนาดใหญ่ถึง 4-9 ซม. (ขนาดใกล้เคียงลูกเทนนิส) ผิดกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั่วไปที่มีขนาดเพียง 0.2-0.8 ซม. (เล็กจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่อง เช่น อะมีบา พารามีเซียม โพรโทซัว เป็นต้น)

สามารถพบพวกมันได้ในมหาสมุทรเขตร้อนของโลก โดยมักแทรกตัวอยู่กับปะการังที่เติบโตลึกลงไปจากระดับผิวน้ำราว 80 เมตร โดยความเข้มของผิวสีเขียวขึ้นอยู่กับจำนวนคลอโรพลาสต์ (Chloroplasts) ซึ่งหากพื้นที่ใดไม่อุดมสมบูรณ์สีผิวจะแสดงออกเป็นสีเงินอย่างชัดเจน

และสาเหตุที่ทำให้มันสามารถมีขนาดใหญ่โตแบบนี้ได้ก็เพราะ มันเป็น “ซีโนไซติก” (Coenocytic) หมายถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีหลายนิวเคลียสบรรจุเข้าด้วยกัน ทำให้มีโครงสร้างภายในเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แต่ไม่ได้ทำงานประกอบกัน

เหตุนี้จึงทำให้เมื่อมันได้รับความเสียหาย หรือถูกบีบให้แตกออกอย่างรุนแรง แทนที่พวกมันจะตาย แต่ยิ่งทำให้เกิดสาหร่ายแบบฟองขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นมาแทนนั่นเอง

ขอสั้น ๆ แล้ว สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์คืออะไร ? ตอบ : คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ที่ทำงานเข้าด้วยกันจนประกอบเป็นร่างกาย ทำให้มนุษย์และสัตว์ทุกชนิดบนโลกคือ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นั่นเอง โดยวาฬสีน้ำเงินเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย เซลล์เล็ก ๆ มากกว่า 1,000 ล้านล้านเซลล์ที่ทำงานด้วยกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้สิ่งมีชีวิตยักษ์ใหญ่ดำรงชีวิตต่อไปได้ ครับผม

Fact – เซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ เซลล์ไข่ของผู้หญิง (Ovum) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 1/80 นิ้ว ส่วนเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ เซลล์สเปิร์มของผู้ชาย (Sperm) ต้องใช้เซลล์สเปิร์มจำนวน 175,000 ตัว จึงจะหนักเท่ากับเซลล์ไข่ของผู้หญิง 1 เซลล์

Fact 2 – สิ่งมีชีวิตชนิดแรกบนโลกใบนี้คือ ไซยาโนแบคทีเรีย หรือ Cyanobacteria หรืออีกชื่อคือ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว หรือ Blue-green Algae โดยมันถือกำเนิดและอาศัยอยู่บนโลกมาเป็นระยะเวลานานกว่า 3,500 ล้านปีแล้ว (โลกเราอายุ 4,600 ล้านปี) พวกมันมีโครงสร้างเซลล์แบบเรียบง่าย ซึ่งมีสารคลอโรฟิลล์เป็นองค์ประกอบสำคัญ จึงทำให้พวกมันสามารถผลิตออกซิเจนส่งขึ้นมายังพื้นโลกได้ และมีสิ่งมีชิวิตอื่น ๆ กำเนิดตามมานั่นเอง