หมู่บ้านที่มี “โมเดลย่อส่วนของตัวเอง” อยู่ใน “โมเดล” ของ “โมเดล” ใน “โมเดล” อีกที

หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า Bourton on the water (เบอร์ตัน-ออน-เดอะ-วอเตอร์) ตั้งอยู่ที่เมืองกลอสเตอร์เชียร์  ประเทศอังกฤษ มีประชากร 3,000 คน เป็นหมู่บ้านที่มีบรรยากาศงดงาม มีธรรมชาติล้อมรอบ และด้วยความงามของมัน ทำให้ในปี 1930 ปฏิมากรท้องถิ่นคนนึงตัดสินใจสร้างแบบจำลองสัดส่วน 1:9 ของหมู่บ้าน

 

ซึ่งเขาก็เลือกที่จะตั้งมันไว้กลางหมู่บ้านนี่แหละ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้จะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  (ใช้เวลาสร้าง 7 ปี เปิดให้ชมจริงเมื่อปี 1937 ครับ)

แต่แบบจำลองจะสมบูรณ์ได้อย่างไร หากหมู่บ้านจริงมีแบบจำลองของตัวเองตั้งอยู่ เขาจึงสร้าง “แบบจำลอง ใน แบบจำลอง ใน แบบจำลอง” ขึ้นมาสะเลย !!!

ถึงจุดนี้หมู่บ้านโมเดลก็เริ่มเล็กเกินกว่าที่เขาจะสามารถจำลองเข้าไปอีกชั้นได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป งานของเขาก็ถูกสานต่อโดยลูกหลานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ในตอนนี้มันซ้อนกันถึง 4 ชั้น และกำลังทำการสร้างชั้นที่ 5 กันอยู่ครับ (คงจิ๋วมากจนต้องใช้แว่นขยายแล้วล่ะ)

Fact – The Gentle Giant คือชื่อของปฏิมากรรมที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้าง เป็นปฏิมากรรมระดับนาโน สร้างโดย จอนตี้ เฮอร์วิตซ์ โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3D ระดับนาโน ทำให้โมเดลแต่ละชิ้นมีความสูงเพียง 1 ใน 10 มิลลิเมตรเท่านั้น (เล็กโคตร)

อ่านต่อ – เมื่อให้นักฟิสิกซ์สร้างบ้าน เขาจึงสร้างบ้านที่เล็กที่สุดในโลก ในระดับตารางไมโครเมตร