นักวิจัยสำเร็จในการ “สร้างสีขาว” ที่ข๊าวขาวที่สุดในโลก เพื่อใช้สู้กับโลกร้อนโดยเฉพาะ

เมื่อไม่นานมานี้ (2021) นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue University) ของสหรัฐฯ ได้เผยการค้นพบ “สีขาว-ที่ขาวที่สุดในโลก” ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถสะท้อนแสงได้ 98.1 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดโลกร้อน และอาจจะได้ใช้กันในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมได้พัฒนาสีขาวจั๊วะแบบใหม่นี้โดยใช้สารแบเรียมซัลเฟต ที่มักนำไปใช้ทำกระดาษถ่ายภาพและเครื่องสำอาง ซึ่งนี่ไม่ใช่การค้นพบเม็ดสีใหม่แต่อย่างใด เพราะสารแบเรียมซัลเฟตถูกใช้ในการสร้างสีขาวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยงานวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 6 ปี ในการเอาองค์ความรู้เดิมมาพัฒนาจากการปรับขนาดอนุภาคและสร้างโครงสร้างจุลภาคที่สะท้อนความร้อนของแบเรียมซัลเฟตให้ดีขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้ สีขาวแบบใหม่ถือเป็นการต่อยอดจากผลงานสีขาวที่เคยวิจัยก่อนหน้าซึ่งใช้ส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตที่สะท้อนแสงแดด 95.5 เปอร์เซ็นต์ โดยสีขาวตัวใหม่นี้ยังมีความสามารถในการสะท้อนแสงแบบกระจายตัว ไม่เจาะจงไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นผลดีต่อสายตามนุษย์ อีกทั้งยังช่วยให้พื้นผิวที่ถูกทาหรือเคลือบนั้นเย็นขึ้นและจะทำให้ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศได้ด้วย

การเปรียบเทียบความสามารถโดยภาพจากกล้องอินฟราเรดแสดงให้เห็นว่าสีขาวแบบใหม่ (ซ้าย) สามารถทนต่อแสงแดดโดยตรงได้ดีกว่าสีขาวที่ใช้กันทั่วไป (ขวา)

ศาสตราจารย์ หรวน ซิวลิน (Ruan Xiulin) หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า “ด้วยความสามารถของสีขาวที่สุดนี้ มันจึงเหมาะจะนำไปใช้ในพื้นที่ยากจนอย่างในประเทศอินเดีย และหลายประเทศในแอฟริกา เพราะจากการประเมินการใช้ทาหลังคาพื้นที่ประมาณ 93 ตารางเมตร สีตัวใหม่นี้ช่วยระบายความร้อนได้ถึง 10 กิโลวัตต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป”

โดยศาสตราจารย์หรวนยังเสริมว่า “เครื่องปรับอากาศสามารถทำให้บ้านเย็นลงได้ก็จริง แต่มันจะเคลื่อนความร้อนจากภายในบ้านไปสู่ภายนอก  ทำให้ความร้อนยังคงถูกกักเก็บอยู่บนโลกบริเวณพื้นที่เมือง หรือชุมชนนั้น ๆ แต่สีขาวแบบใหม่นี้ไม่ได้ใช้พลังงานใด ๆ ทั้งยังถ่ายเทความร้อนไปยังอวกาศ ทำให้บ้านเย็นลง ลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และโลกก็ไม่ต้องกักเก็บกระแสความร้อนเพิ่มขึ้นด้วย”

นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบภาคสนามช่วงฤดูใบไม้ผลิในรัฐอินเดียนา พบว่าสีขาวแบบใหม่ทำให้พื้นผิวที่เคลือบ เย็นกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบ 10.5 องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน และเย็นลง 4.5  องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน แต่ในทางตรงกันข้ามสีขาวทาบ้านทั่วไปกลับทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้น 6.8 องศาเซลเซียส

ศาสตราจารย์ หรวน ซิวลิน (Ruan Xiulin)

โดยสีขาวส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไปนั้นผลิตมาจากสารไทเทเนียมออกไซด์ สะท้อนแสงแดดได้เพียง 80–90 เปอร์เซ็นต์ (น้อยกว่าสีขาวแบบใหม่ 10-20 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งหากสีขาวแบบใหม่ผ่านการพัฒนาในด้านความทนทานแล้ว ทีมวิจัยได้กำหนดราคาที่ 900-1,200 บาทต่อแกลลอน ซึ่งถูกกว่าสีขาวทั่วไปในตลาด(เล็กน้อย) แถมมีคุณสมบัติดีกว่า

ปัจจุบัน ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสูตรสีขาวที่สุดในโลกนี้แล้ว และกำลังอยู่ในช่วงทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยทีมวิจัยหวังว่า หากใช้สีขาวตัวใหม่นี้ในการทาพื้นที่บนโลกไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน หรือพื้นที่ ๆ ไม่ถูกใช้งานราว 0.5-1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งโลก จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วยเช่นกัน