ซิมบับเว ไฟเขียว เปิดฟาร์มกัญชาแห่งแรกในประเทศ (ถูกกฏหมายแล้วนะจ๊ะ)

ล่าสุดทางภาครัฐของประเทศ Zimbabwe (ซิมบับเว) ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชน Ivory Medical สามารถเปิดฟาร์มปลูกและผลิตกัญชาได้แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของประเทศที่ได้รับใบอนุญาติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โดยฟาร์มกัญชาของบริษัทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร (62 ไร่) ซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับเรือนจำและทัณฑสถานบัฟฟาโลเรนจ์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ สาเหตุที่ต้องใช้พื้นที่ใกล้คุกก็เพราะ พื้นที่แห่งนี้มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อป้องกันคนภายนอกเข้ามาขโมยผลผลิต

ซึ่งตามจริงแล้ว กฏหมายการอนุญาตนี้รัฐบาลได้ทำการอนุมัติให้ผ่านไว้ตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมาแล้วนะครับ แต่สาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะต้องผ่านขั้นตอนการเสียค่าธรรมเนียม 1.2 ล้านบาท ส่วนคนทั่วไปที่จะมาขอใบอนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าบริษัท โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงถึง 1.6 ล้านบาท ถึงจะทำการเพาะปลูกและจัดจำหน่ายได้ แต่หากมองให้ดีก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะใบอนุญาตมีอายุขัย 5 ปี และสามารถทำเรื่องต่ออายุได้เรื่อย ๆ

แต่เดิมนั้นการใช้กัญชาในซิมบับเวถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้ที่มีกัญชาในครอบครองอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 12 ปี แต่กฏหมายใหม่ฉบับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสามารถเดินดูดกัญชาปุ๊ง ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ เพราะการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ นั่นหมายความว่า ที่รัฐบาลอนุญาตในครั้งนี้ก็เพื่อใช้กัญชาในทางการแพทย์และเพื่อหาเงินเข้าประเทศเท่านั้น

ทั้งนี้ ซิมบับเวถือเป็นประเทศที่ 2 ในแอฟริกา ที่รัฐบาลประกาศให้สามารถใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างเสรี ซึ่งคาดว่าในอนาคตมาลาวีและกานาน่าจะตามมาติด ๆ เพราะตอนนี้มีบริษัทในซิมบับเวแล้วกว่า 37 แห่ง ที่กำลังยื่นขอใบอนุญาติในการเพาะปลูก และมีหรือที่ประเทศรอบข้างจะปล่อยให้ผลประโยชน์ลอยไปต่อหน้าต่อตา

Fact – ประเทศแรกในแอฟริกาที่เปิดใช้กัญชาอย่างเสรีคือ ประเทศเลโซโท เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก มีประชากร 2.2 ล้านคน (80% นับถือศาสนาคริสต์) มีพื้นที่ประมาณ 30,344 ตารางกิโลเมตร ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศในแอฟริกาที่มีหิมะตก ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งการเปิดกัญชาเสรีของประเทศก็ทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นจากการค้าขายกับทางประเทศแคนาดา