HighLight

พบกับ “วัชพืชกลายพันธุ์ล้านปี” ที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาคีรีมันจาโร ที่เดียวบนโลกเท่านั้น

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดสูงสุดของยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาอย่าง "ยอดเขาคิลิมันจาโร" (Kilimanjaro) เป็นที่ตั้งของผืนป่าที่มีต้นไม้แปลกประหลาดหลายชนิด โดยพืชเหล่านี้ถูกขนามนามว่า “พืชจากต่างดาว” ซึ่งนั่นคือพืชจากตระกูล Dendrosenecio ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ดอกทานตะวัน ที่ประดับประดาอยู่ทั่วป่าแห่งนี้ และแน่นอนว่าคุณไม่สามารถพบพวกมันได้อีกไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกก็ตาม โดยยอดเขาคิลิมันจาโรนั้น...

หอสมุดบังเอิญพบ “หนังสืออาบยาพิษ” (3 เล่ม) อายุกว่า 400 ปี แต่พิษที่เคลือบนั้นไม่จางลงเลย

เมื่อปี 2018 นักวิจัยบังเอิญพบหนังสือโบราณ ที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จำนวน 3 เล่ม ณ หอสมุดของมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นเดนมาร์ค ระหว่างที่กำลังศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์จากยุคกลาง...

Recent

Point+Tag

450+
Million PV