HighLight

ภารกิจตามหาญาติทั้ง 14 คนของ “ลีโอนาโด ดา วินชี” (ที่ปัจจุบันพวกเขายังมีชีวิตอยู่)

หลายสิบปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “Leonardo da Vinci DNA project” นักวิจัยใช้ DNA จากหลุมศพที่เชื่อว่าเป็นของ ลีโอนาร์โด...

พบกับ “วัชพืชกลายพันธุ์ล้านปี” ที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาคีรีมันจาโร ที่เดียวบนโลกเท่านั้น

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดสูงสุดของยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาอย่าง "ยอดเขาคิลิมันจาโร" (Kilimanjaro) เป็นที่ตั้งของผืนป่าที่มีต้นไม้แปลกประหลาดหลายชนิด โดยพืชเหล่านี้ถูกขนามนามว่า “พืชจากต่างดาว” ซึ่งนั่นคือพืชจากตระกูล Dendrosenecio ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ดอกทานตะวัน ที่ประดับประดาอยู่ทั่วป่าแห่งนี้ และแน่นอนว่าคุณไม่สามารถพบพวกมันได้อีกไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกก็ตาม โดยยอดเขาคิลิมันจาโรนั้น...

Recent

Point+Tag

450+
Million PV